Title Image

Actea Consulting stärker och stabiliserar – Intervju med Eva Germundsson

Actea Consulting stärker och stabiliserar – Intervju med Eva Germundsson

Actea Consulting genomför just nu ett arbete med två myndigheter som har en lång historia av samarbeten sinsemellan. På senare år har deras respektive uppdrag förändrats mycket vilket påverkat framförallt olika ansvarsförhållanden. Tidigare fanns tydliga direktiv kring vad som ska göras och vem som ska göra det men nu har dessa förhållanden förändrats.

Actea Consultings roll i detta case är att etablera ett regelverk som underlättar och tydliggör myndigheternas samarbete och ansvarsområden utifrån de nya förhållandena. Regelverket ska vara myndighetsgemensamt samtidigt som det ska ge utrymme för att varje myndighet ska kunna tillämpa det på sitt eget sätt och få en följsamhet i det. Regelverket ska också säkerställa att kvalitén upprätthålls i de informationsutbyten som genomförs och skapa tydlighet.

– När man gör stora förändringar påverkas roller och ansvar för både flödets roller och linjen. Vi på Actea Consulting besitter kunskap som ger oss förmånen att förstå både detaljer och helheten. Vi har många års erfarenhet av arbeten med verksamhetsförändringar i stora organisationer och vi arbetar gärna utifrån aktuella verksamhetsprocesser eller flöden. I dessa uppdrag är vår förmåga att kunna kommunicera med både verksamhetsföreträdare och IT en styrka, berättar Eva Germundsson som ingår i teamet.

Läs mer om Actea

En del av Actea Consultings arbete i detta case handlar om att kartlägga vilken information som förekommer i de olika flödena. Metoder har inhämtats från exempelvis MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och andra best practice utifrån. En viktig del av arbetsmetoden handlar om att kontinuerligt arbeta nära med kunden genom workshops, avstämningar och genom att förse kunderna med förslag och lösningar.

– Det handlar inte om att bara göra nytt utan att ha även respekt för och återanvända det som våra kunder redan har gjort. Vi gör ingen papperstiger. Det är enkelt som konsulter att kliva in och göra exempelvis en genomlysning, sammanfatta det i en powerpoint som lämnas över. Så ser inte våra rutiner ut. Vår metodik är att arbeta nära med kunden och låta saker ta sin tid. Det är därför vi når goda resultat och har långsiktiga samarbeten, berättar Eva.

Teamet som arbetar med detta case består i nuläget av fem personer men troligtvis kommer fler personer att involveras. Hela teamets kunskaper och erfarenheter är viktiga i arbetet och bidrar. Alla behövs och det beror mycket på att Actea Consulting är bra på att återanvända strukturkapitalet

Vill du veta mer om hur vi på Actea Consulting arbetar? Kontakta Niclas Ivarsson:

    KONTAKTA OSS

    SKICKA ETT MEDDELANDE

     

    Sidan skyddas av reCAPTCHA.
    Integritetspolicy. Användarvillkor.