Title Image

Intervju med Håkan Steenberg – Expert inom Lean och UL

Intervju med Håkan Steenberg – Expert inom Lean och UL

Vem är Håkan Steenberg?

Jag är civilekonom, och efter examen jobbade jag som redovisningschef och ekonomichef för olika företag. Men jag kände att det var rätt fyrkantigt och genom en vän fick jag kontakt med ett konsultföretag i London, sökte dit och fick ett jobberbjudande. Företaget arbetade med Lean och effektiviseringar. Mitt första uppdrag var på en fabrik som gjorde schampo, balsam och brylkräm. Det var en stor fabrik och en helt annan värld än vad jag var van vid. Tillsammans med ett team fick jag vara med för att lära mig hur man arbetar med effektiviseringar, och gjorde mina första processkartläggningar i det projektet 

 

Hur hamnade du i offentlig sektor? 

Efter fem år i London flyttade hem till Sverige och började arbetaRamböll, som är stora inom offentlig sektor. Sedan dess har jag nästan bara arbetat med projekt i politiskt styrda organisationer. I mitt första uppdrag på Ramböll arbetade jag med Stockholms stad och Enheten för Hemlösa. Sedan dess har jag arbetat med många kommuner, några regioner (landsting) och myndigheter som Försäkringskassan, CSN och Länsstyrelsen. Mitt senaste uppdrag var på Riksdagsförvaltningen.

 

Vilka typer av uppdrag arbetar du med?  

Jag har jobbat mycket med Lean, även om man ofta inte velat kalla det för Lean utan istället kallat det för “medarbetardriven verksamhetsutveckling”, eller “processbaserad verksamhetsutveckling. Jag arbetar också med genomlysningar, utvärderingar, effektstyrning, kundresor och UL (Utvecklande Ledarskap). Kundresor är spännande och jätteroligt att jobba med! I en kommun har jag tagit fram en utbildning i kundresor och genomfört utbildningen. Senast gjorde jag en kundresa för HR-processer i en kommun som skulle digitalisera sina HR-processer, och innan man digitaliserar en process måste man ju ha koll på den 

 

Vad är Utvecklande Ledarskap och hur har du med dig det i dina uppdrag? 

UL, Utvecklande ledarskap, är ett koncept från Försvarshögskolan. Det utvecklande ledarskapet skiljer sig bland annat från det konventionella ledarskapet i hur man motiverar sina medarbetare. Ett utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som ett föredöme och lyfter frågor om moral och etik, ledaren inspirerar och motiverar för att skapa delaktighet samt visar personlig omtanke som både handlar om att ge stöd men även konfronterar i ett gott uppsåt. Forskningen som UL bygger på visar att det utvecklande ledarskapet har en mycket god effekt på det organisatoriska resultatet, och medarbetarnas utveckling.  

 

Du arbetar mycket med Lean – kan du kort berätta vad Lean är? 

Lean är en metod för verksamhetsutveckling där fokus är att skapa maximalt kundvärde baserat på de resurser som finns. Det finns en mängd skäl till att satsa på Lean: det förenklar, ökar kvaliteten för kunden och medarbetarna, och det effektiviserar genom att ta bort sånt som inte skapar värde. Jag brukar säga att  Lean består av tre delar: Lean-värderingar, Lean-arbetssätt och Lean-verktyg. 

 

Under kriser som den vi upplever nu, kan du ge oss några ledord kring ledarskapet som behövs nu och framåt? 

Javisst. De senaste åren har man pratat mycket om tillitsbaserat ledarskap, och forskningen visar att det är viktigt för en ledare att bygga tillit och trovärdighet. Därför är det viktigt för en ledare att vara ärlig och transparent, och hela tiden kommunicera det man vet – och det man inte vet. Ledare behöver vara medkännande med medarbetarnas osäkerhet och rädsla. Speciellt om de ska kommunicera beslut som kan öka medarbetarnas stress, till exempel korttidspermitteringar och uppsägningar.  

Tänk också på att du som ledare ska vara en förebild. När människor inte vet hur de ska bete sig så behöver de ledare att ta efter. Därför måste ledare bete sig så som de förväntar sig att andra gör. Ledare ska vara först med att leva upp till nya handlingsplaner, som att ställa in resor och praktisera social distans. Människor gör som de ledare de respekterar. Som ledare behöver du tydligt staka ut vägen mot en bättre framtid och visa hur medarbetarna kan bidra till den.