Title Image

Krisberedskap

Behöver ni hjälp att utvärdera er organisations hantering av Coronapandemin?

Actea kan hjälpa er att utvärdera, komma med förslag på justeringar på er befintliga krisplan. Har ni ingen krisplan? Ingen fara, vi hjälper er att upprätta en krisplan som är anpassad för er verksamhet.

Actea utbildar även krishantering utifrån er befintliga krisplan så ni kan vara förberedda om en allvarlig händelse inträffar. Acteas konsulter har lång erfarenhet med krishantering och utbildningsverksamhet. Vill ni veta mer kontakta gärna oss.

Varför krisutbildning?

Kunskap och övning skapar trygghet och är en av grundstenarna i en god krisberedskap. För att säkerhetsställa att er krisorganisation och medarbetare har den rätta kunskapen om er krisplan skräddarsyr vi krismetodikutbildning med övningar.  Syftet med övningarna är att skapa kännedom om de roller och ansvar som finns i er krisorganisation. Övningsverksamhet stärker tilliten i både krisledningsgruppen men i hela er verksamhet.

Läs mer om Actea
Kontakta oss för mer information.

Exempel på krismetodikutbildning:

 • Krisnivåer
 • Definitoner och begrepp
 • Reaktioner i kris
 • Faktorer som påverkar krisen

 

Innan krisen

 • Krisplaner och styrdokument
 • Kriskommunikationsplaner
 • Övningsverksamhet

 

Under krisen

 • Krisens faser
 • Roller, mandat och ansvarsfördelning
 • Krisledningsarbete
 • Lägesbild
 • Kriskommunikation samt mediehantering

 

Efter krisen 

 • Debriefing och utvärdering
 • Justering av verktyg samt dokument

  KONTAKTA OSS

  SKICKA ETT MEDDELANDE

   

  Sidan skyddas av reCAPTCHA.
  Integritetspolicy. Användarvillkor.