Latest Posts Boxes

Carefully crafted elements come together into one amazing design
 • Dags att boka din kompetensutveckling för 2016

  Utvecklande Ledarskap och Förändringsledning hos Actea Förändringsledning Står du inför att realisera långsiktiga mål och strategier? Har du behov av att göra en kulturförändring för att nå framtida utmaningar? Ska du utveckla arbetssätt eller införa nya stödsystem i verksamheten? Förändringar kan ha många olika anledningar......

 • VD:n som inte ville synas

  Vad kännetecknar en bra ledare? Att kunna inspirera, säger vissa. Att kontrollera, menar andra. Att ha sinne för affärer, kunna se helheter och tänka strategiskt låter som vettiga krav, eller hur? Men enligt forskningen är den i särklass viktigaste påverkansfaktorn något helt annat. Maria Tornberg......

 • Ledarforum på Marstrand

  Actea Consulting bjuder in till ett exklusivt ledarforum under Match Cup på Marstrand. Hur leder man strukturella utvecklingsprojekt i större organisationer? Ledarskapets påverkan? Vad säger forskningen? Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör i Kungsbacka kommun leder ett större utvecklingsarbete i resan mot en ökad kundnytta. Kungsbacka kommun är......

 • Actea vinner nya ramavtal

  Som rangordnad etta inom området chefs- och grupputveckling kommer Actea från och med 1 maj 2018 och under två års tid framåt att kunna leverera konsulter med specialistkompetens inom chefsstöd- och grupputveckling, chefsutveckling på operativ nivå, samt ledningsgruppsutveckling till Västra Götalandsregionen. Utöver avtalet med Västra......

 • Uppgradering av ledningssystem för kvalitet och miljö

  Med stolthet kan vi meddela att Actea har genomgått ISO-revision utan anmärkning. Actea har sedan tidigare varit ISO-certifierade enligt ISO 9001:2008 (Ledningssystem för kvalitet) och ISO 14001:2004 (Miljöledningssystem). Efter uppgradering har vi nu ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015....

 • Framtidsmässan 2018 – Sveriges största karriärevent för och om offentlig sektor

  För femte året i rad arrangeras Framtidsmässan i Stockholm av Acteas dotterbolag Framtidsverket. Torsdag 12 april får studenter och nyutexaminerade träffa arbetsgivare i offentlig sektor från hela landet för att ta del av de många karriärmöjligheter som finns inom kommuner, myndigheter, och landsting. För första......