Title Image

ANVÄND KONSULT INOM LEDARSKAPSUTVECKLING

Bra och effektivt ledarskap handlar om ansvarstagande och tydligt formulerade krav. Samtidigt är det viktigt att personer i chefsposition är flexibla och klarar av att ta fram strategier som matchar den snabbt föränderliga konkurrensen.

Företag som vill växa och utvecklas måste investera i kvalitativ och kompetent ledarskap och ledarskapsutveckling. Det är i verksamhetens toppskikt som beslut om förändringsinsatser och utvecklande projekt fattas, och därför är det naturligtvis också av högra vikt att ledningen är fullt införstådd med verksamhetens eventuella utmaningar och behov. Först när man har goda insikter och kunskap om vilka områden som kan utvecklas är det också möjligt att fatta de rätta besluten.

Hur gör man då för att komma igång på bästa sätt och hitta fram till de bästa och mest effektiva strategierna? Ett bra alternativ är att ta hjälp av ett kompetent och professionellt konsultföretag inom ledarskapsutveckling

Ledarskap och ledarskapsutveckling

Som chef är det också viktigt att ifrågasätta sig själv, och om man verkligen klarar av att prestera och ta de beslut som faktiskt gynnar verksamheten. Löpande kompetensutveckling och ledarskapsutbildningar är avgörande för att hänga med i det höga tempot och för att bygga en stabil ledarskapskultur.

För företag med chefer på många nivåer och avdelningar kan det vara värt att skräddarsy ett eget, koordinerat ledarskapsprogram. På så vis underlättas konsekvent ledarskap på alla nivåer inom organisationen.

Läs mer om Actea

Konsultföretag inom ledarskapsutveckling

Vi på Actea hjälper till med att formulera era specifika behov och med att samordna insatser för stärkt ledarskap på många nivåer. Vi vet att all typ förändring börjar internt och organisationens chefer axlar då en viktig roll i alla led av utvecklingsarbetet.

Men hur går vi då tillväga? Hur lägger vi upp arbetet i praktiken?

Vi utgår från vår egen modell Effekttriangeln som gör det möjligt för oss att redan i ett tidigt skede etablera en god dialog med är, där vi tillsammans lokaliserar problem- och utvecklingsområden. Denna modell bygger på tankesättet att er verksamhet är tredimensionell och att tjänster som exempelvis ledarskapsutveckling fyller bästa möjliga funktion om man fokuserar på samspelet mellan perspektiven struktur, riktning och kultur.

Alla år inom denna bransch har också lärt oss att även kommunikation och relationer är avgörande faktorer när det kommer till att bygga starka företag. Naturligtvis kan vi också skräddarsy ledningsprogram som säkerställer effektiva processer även under lång tid framöver.

Kontakta oss gärna för mer information om tjänster som ledarskapsutveckling eller om vår arbetsmodell. Vi har många års erfarenhet och lyckade samarbeten som bekräftar att vårt arbete utvecklar verksamheter i nya riktningar. Oavsett om din organisation verkar inom näringslivet, försvaret eller offentlig sektor.

Alla vill vara en del av framgångsrika team och samarbeten, vi hjälper er på vägen!

    KONTAKTA OSS

    SKICKA ETT MEDDELANDE

     

    Sidan skyddas av reCAPTCHA.
    Integritetspolicy. Användarvillkor.