Title Image

Ledarskapsutveckling som fungerar nu och i framtiden

Ledarskapsutveckling som fungerar nu och i framtiden

För den som har varit ute i arbetslivet ett tag är det lätt att prioritera ner sin egen kompetensutveckling. Om du har ett uppdrag som chef i privat eller offentlig sektor är det många som drar i dig och kräver uppmärksamhet och kloka råd. Men när tog du dig senast tid för dig själv och din egen utveckling? Ibland kan det kännas ensamt att vara ledaren eller chefen, och ofta är det bara du själv som kan sätta ner foten och se dina egna behov. Gör slag i saken och boka in dig själv för en gångs skull! Vänd dig till Actea där nyfikenhet, engagemang och omtänksamhet är viktiga kärnvärden. Bli uppdaterad och förberedd för nya utmaningar för att utvecklas både på ett personligt och professionellt plan så att du styr din och företagets framtid i en positiv riktning. Det är tid väl investerat som verkligen lönar sig i framtiden. Här nedanför kan du ta del av några smarta punkter som är bra att förhålla sig till när det gäller ledarskapsutveckling.

När alla drar åt samma håll

Att enas om gemensamma mål och närma sig dem tillsammans är en nyckel. Många tänker att detta kan tyckas självklart, men samtidigt är det skillnad på kortsiktiga och långsiktiga mål. Mål som ska uppnås på kort sikt kan organisationen nå om ledaren övervakar och kontrollerar utvecklingen, men med det som kallas Utvecklande Ledarskap fungerar chefen som någon som utvecklar de anställda. Genom att vara ett föredöme som inspirerar och motiverar medarbetarna blir slutresultatet att alla strävar åt samma håll. Ett seriöst förhållningssätt inför ledarskap och ledarskapsutveckling är därför grunden för att nå dit där medarbetarna har de insikter som gör att de självmant arbetar i rätt riktning.

En modell för framtiden

UL, eller Utvecklande Ledarskap, är en modell där moral och etik lyfts fram och organisationens värdegrund blir tydlig och vägledande. Denna modell har tillämpats inom både statliga och offentliga sektorer, samt inom privat näringsliv, sedan 2004 och har visat framgångsrika resultat på många olika typer av arbetsplatser. Många menar att det är den ledarstil som kommer att vägleda arbetskraften som är född på 1980- och 90-talen. I en utbildning i UL kommer du som chef att få chans att lära dig mer om ditt eget beteende och om hur du kan påverka det och använda det i praktiken. Från morot och piska till att bli ett inspirerande föredöme.

Ta hjälp av proffsen

Det finns många konsultföretag där ute. Vilket ska du välja för just din och dina medarbetares utveckling? Det kan vara svårt att veta vart man ska börja, men ofta är det en bra och självklar start att höra med sina vänner och bekanta. Vilka kan de rekommendera? Vilka goda och dåliga erfarenheter finns det som du kan lära dig av? Som komplement är det rimligt att läsa på i ledarskapstidskrifter eller höra sig för i nätverk för chefer och ledare. Mingla eller ta en arbetslunch med någon som har provat på för att få en bättre inblick eller användbar information. Arbetar du i en organisation som är stor nog för att ha en egen HR-avdelning bör du naturligtvis diskutera saken med kollegorna där för att se om detta går att implementera. Det existerar också tjänster som mäklar den här typen av tjänster! Oavsett, börja med en lista på funderingar och frågor som du känner är aktuella. Vilka problem ska lösas? Hur ser kraven på dig och medarbetarna ut? Vart är ni på väg? När du har fått dig en bättre överblick på vad det är som du och ditt företag behöver är det lättare att sätta igång och få den hjälp som passar bäst för just er.