Title Image
Ledningsgruppen är VD:s främsta verktyg.

KURS FÖR LEDNINGSGRUPPEN – EXEMPEL

Syftet med kursen Effektiv ledningsgrupp

Effektiva och samspelta ledningsgrupper med fokus på affärer är grunden för framgångsrika företag. Målet är att ledningsgruppen skall maximera sin effektivitet i syfte att bli än mer produktiv och öka sin påverkan på lönsamheten.

Den metod vi utgår från har sin grund i aktuell forskning kring hur effektiva ledningsgrupper arbetar. Metoden är väl beprövad och har en positiv påverkan på effektivitet och resultat.

Upplägget startar med en webbaserad analys som ger en grundläggande insikt i ledningsgruppens styrkor och potential. Gruppen får en klar bild av hur de kan förädla och vidareutveckla sina styrkor för att få en effektivare kommunikation och ett tydligare affärsfokus.

Ledningsanalysen är grunden för det fortsatta arbetet. Utifrån denna fattar gruppen beslut om vilka delar av det strategiska ledningsarbetet de vill arbeta vidare med.

Arbetet resulterar i en strategisk plan innehållandes ett antal mål och aktiviteter som utvecklar ledningsgruppen över tid.

Actea Ledningsanalys™

Actea Ledningsanalys™ ger en djup och grundläggande insikt i ledningsgruppens samlade kompetens, styrka och utvecklingspotential. Gruppen får en klar och tydlig bild av nuvarande sammansättning och hur samspelet mellan individerna fungerar. Effektivitetsklimatet fastställs som visar hur effektivt ledningsgruppens arbete är, och inom vilka områden den kan utvecklas för att bli än mer produktiv.

Modellen bygger på det som forskarna menar är de komponenter som ingår i en framgångsrik och väl fungerande ledningsgrupp.

En analys av ledningsgruppen är ett ovärderligt underlag för att kunna utveckla och förädla gruppens kommunikation och affärsfokus. Med andra ord den grund som skapar ett kompetensstarkt och framgångsrikt företag. Analysen utgör en gemensam plattform för ledningsgruppens framtida utvecklingsprocess, och ger svar på frågor som:

 • Vilka olika roller finns representerade och hur kompletterar vi varandra?
 • Har alla en helhetssyn och beaktar frågor ur ett organisatoriskt perspektiv?
 • Är våra möten effektiva – och produktiva?
 • Har vi uttalade – och respekterade – spelregler för samarbetet i gruppen?
 • Ägnar vi tid och energi åt strategiska utvecklingsfrågor?
 • Är besluten väl förankrade hos alla i gruppen?
 • Är vi bra förebilder som i handling visar vad som är viktigt?
 • Vet alla i gruppen vilka strategier som är viktigast och vad vi ska prioritera?
 • Arbetar vi effektivt och åstadkommer ett bra resultat?

Fördelar med en effektiv ledningsgrupp

 • Tydlig och väl förankrad uppdragsbeskrivning
 • Inspirerande möten med rätt fokus
 • Effektivare beslutsfattande som leder till handling
 • Bättre samspel och kommunikation
 • Tydliga roller och ansvarsfördelning
 • Informationsstrategi som fungerar
 • Uttalat affärsfokus

Pedagogik som skapar verklig och beständig förändring

Dagarna har ett ”hur-gör-jag-fokus”, vilket innebär en praktisk koppling till vardagen och förmedling av konkreta verktyg som underlättar och stärker det dagliga ledarskapet.

Programmet är baserat på deltagarnas egna upplevelser, reaktioner och erfarenheter.

Tempot är intensivt, med rika tillfällen till reflektion både enskilt och i mindre grupper.

Upplägg och schema för kursen

Kursen genomförs som en företagsintern utbildning och anpassas efter kundens specifika önskemål, förutsättningar och behov.

Handledare med erfarenhet

Alla våra handledare är certifierade i Acteas egna metoder och verktyg. Samtliga har lång erfarenhet av ledarskap på hög strategisk nivå samt ledningsgruppsarbete.

Investera i er ledningsgrupp!

Enligt offert vid förfrågan.

Hämta produktblad

Anmäl dig här eller fråga om mer information

  Ditt namn (obligatoriskt)

  Din epost (obligatorisk)

  Ämne
  Anmälan till Effektiv LedningsgruppJag vill ha mer information om Effektiv Ledningsgrupp

  Lämna ett meddelande

   

  Sidan skyddas av reCAPTCHA.
  Integritetspolicy. Användarvillkor.