Title Image

Livräddningsdrönare på bevakade stränder

Svenska Livräddningssällskapet (SLS) med samarbetspartnerna Livräddarna Tylösand, Karolinska Institutet, Räddningstjänsten Halland och Actea Consulting har påbörjat projektet ”Livräddningsdrönare”.

Projektets målsättning är att arbeta fram utvecklande och kompletterande livräddningsrutiner för bevakning av stränder vid eftersök och räddning.

Med drönare som har ”helikopterperspektiv” kommer det vid flertal incidenter att gå fortare att lokalisera nödställd i vattnet och på så vis snabbare få ut flythjälpmedel och undsätta med livräddare.

Actea bistår med stöttning av tillståndsprövningar, flygutbildning för drönarpiloter samt expertstöd (regelverk, prov-verksamhet, implementering av drönarverksamhet och teknisk rådgivning av farkoster med tillhörande sensorer, kameror, länksystem samt marksystem).
För mer information kontakta:
Kent-Åke Larsson tel. 0732-017534
Vill du skicka e-post till någon av oss skriver du adressen enligt formatet fornamn.efternamn@actea.se

Livräddning