Projektledning-och-förändringsledning

Projektledning och förändringsledning

Våra projektledare genomför projekt med fokus på att nå projektmål och möjliggör effekthemtagning

I en värld som ständigt förändras och utvecklas behöver organisationer ha en flexibel och anpassningsbar strategi för att kunna hantera oförutsägbara situationer och utmaningar. Det är här projektledning spelar en avgörande roll. Ibland kan det även handla om att rädda pågående projekt som havererat. Genom att använda en beprövad metodik och verktyg kan våra projektledare hjälpa er att implementera förändringar, leveranser eller system. Actea erbjuder skräddarsydda lösningar som passar just era behov där våra erfarna projektledare tar ett helhetsansvar för ert projekt och säkerställer ett professionellt genomförande.

Vi kan erbjuda:
• Projektledning med fokus på projektmål.
• Projekt- och förändringsledning med fokus på effekthemtagning.
• Support och coachning av styrgrupp och projekt/förändringsledare.
• Krishantering i projekt – styra upp havererade projekt som projektledare eller förändringsledare.

Våra samlade erfarenheter spänner sig från genomförande av stora globala program till mindre projekt inom en organisation, privat likväl som offentlig. Den röda tråden är att vi förstår hur ramverk och modeller bör tillämpas och hur det påverkar organisationer och individer när vi genomför projekt. Våra konsulter har gedigen erfarenhet av projektledning och många av oss är certifierade i någon av de vedertagna projektstyrningsmetoderna såsom PPS och/eller även i några av de agila projektmetoderna såsom SAFe.

I våra uppdrag utgår vi ifrån ett övergripande ramverk för förändringsledning. Den är vår guide för navigering och stöd under en pågående förändringsprocess. Många av våra konsulter har certifiering i PROSCI- Adkar och vi har också konsulter som är diplomerade Förändringsledare.

Störst effekt nås när vi kan arbeta i team med både projektledare och förändringsledare. En projektledare från Actea:
• Har erfarenhet och kompetens att tillämpa era, eller relevanta etablerade projektmodeller
• Förstår alla delar och intressenternas roller i hela projektledningskedjan
• Kan tidigt identifiera möjliga risker och utmaningar löpande i projektet så att framdrift skapasKommer alltid ha en tät och god dialog med er

Arbetsmetodiken grundar sig i ett processtänk där det ingår tre huvuddelar; förbereda, genomföra och förstärka.