Projektledning-och-förändringsledning

Projektledning och förändringsledning

Med stöd i Projektledning och Förändringsledning skapar vi
– Effekt i Vardagen!

Projektledning – våra konsulter har gedigen erfarenhet av projektledning och många av oss är certifierade i någon av de vedertagna projektstyrningsmetoderna såsom PPS och/eller även i några av de agila projektmetoderna såsom SAFe.

Förändringsledning – i våra uppdrag med utbildning, ledarskapsutveckling eller i rollen som konsulter med förändringsledning som uppdrag, utgår vi ifrån ett övergripande ramverk för förändringsledning. Den är vår guide för navigering och stöd under en pågående förändringsprocess. Många av våra konsulter har certifiering i PROSCI- Adkar och vi har också konsulter som är diplomerade Förändringsledare.

Arbetsmetodiken grundar sig i ett processtänk där det ingår tre huvuddelar; förbereda, genomföra och förstärka.