Title Image

Nyheter

Nyheter

Vårt arbete gör avgörande skillnad för våra kunder

Under mitten av 90-talet levererades ett dussin bevakningsbåtar till Försvarsmakten. Bevakningsbåtarna är en del av Sveriges försvarslinje ovanför och under havsytan. Mellan åren 2015-2020 genomgick fem stycken av dessa bevakningsbåtar en modernisering där i stort sett samtliga system ombord ersattes, åtminstone delvis, av ny teknik.

Läs mer

Vi är konsulter som drivs av samhällsnytta

Danmark, Finland, Norge och Sverige började 1996 undersöka möjligheten om en gemensam anskaffning av helikoptrar till respektive lands försvarsmakt. 1999 bedömde man att det fanns möjlighet att lyckas och NSHP (Nordic Standard Helicopter Program) bildades. Hösten 2001 lämnade Danmark...

Läs mer

Actea Consulting stärker och stabiliserar – Intervju med Eva Germundsson

Actea Consulting genomför just nu ett arbete med två myndigheter som har en lång historia av samarbeten sinsemellan. På senare år har deras respektive uppdrag förändrats mycket vilket påverkat framförallt olika ansvarsförhållanden. Tidigare fanns tydliga direktiv kring vad som ska göras och vem som ska göra det men nu har dessa förhållanden förändrats...

Läs mer

ACTEA VÄLKOMNAR JOHAN JOHQVIST

Johan är flygvapenofficer i grunden som nu räknar 20 år utanför försvarsmakten. Under dessa år har uppdragen varit inom såväl offentlig som privat marknad. Johan har sedan tidigare varit anställd vid Actea i 8,5 år som konsult. Under denna tiden arbetade han främst som förändringsledare / projektledare och kommer fortsätta med den inriktningen. Johan kommer att utgå från Acteas Göteborgskontor. Välkommen tillbaka!

Läs mer

De fyra viktigaste frågorna just nu

I samband med nuvarande pandemi har samverkan och arbete över organisationsgränser blivit allt mer viktigt. Actea arbetar tillsammans med flera kommuner och regioner i Sverige och vi vill aktivt sprida våra erfarenheter då det är vårt bidrag för att uppnå samhällsnytta. Vi har fångat upp 4 områden som i dagsläget utmärker sig hos våra kunder:​ Besparingsåtgärder ger inte avsedd effekt för organisationen som helhet Digitalisering får inte full effekt Innovation för att skapa helt nya arbetssätt tenderar att utebli​ Utmaning med kompetensförsörjning​ Läs mer om våra kunders utmaningar via länken; Kunders utmaningar 2020 Är du intresserad av att veta mer, kontakta; Sandra Burman sandra.burman@actea.se 070-225 35

Läs mer

Intervju med Joakim Hessling – verksamhetsutvecklare inom processtöd och samverkan

Vem är Joakim Hessling? I grunden är jag statsvetare och har läst statsvetenskapliga programmet i Uppsala, och tagit min kandidat inom Freds- och konfliktkunskap. Efter det så kände jag att det kändes inte riktigt rätt för mig, så då gick jag vidare till Linköpings universitet och tog en masterexamen som är mer förvaltningsinriktad. Efter examen jobbade jag 6 månader på Försäkringskassan, som utredare på sjukpenningen. Efter det blev jag rekryterad till Actea. Varför valde du Actea? Under utbildningstiden arbetade jag extra inom Kriminalvården, och tycker att de offentliga verksamheterna som vi har är väldigt intressanta. Det som blev påtagligt när jag arbetade inom

Läs mer

Intervju med Håkan Steenberg – Expert inom Lean och UL

Vem är Håkan Steenberg? Jag är civilekonom, och efter examen jobbade jag som redovisningschef och ekonomichef för olika företag. Men jag kände att det var rätt fyrkantigt och genom en vän fick jag kontakt med ett konsultföretag i London, sökte dit och fick ett jobberbjudande. Företaget arbetade med Lean och effektiviseringar. Mitt första uppdrag var på en fabrik som gjorde schampo, balsam och brylkräm. Det var en stor fabrik och en helt annan värld än vad jag var van vid. Tillsammans med ett team fick jag vara med för att lära mig hur man arbetar med effektiviseringar, och gjorde mina första

Läs mer

Intervju med en av Acteas krishanteringsspecialister

Vem är Camilla Croneld? Jag är en seniorkonsult som brinner för beredskapsarbete – att få allt från ledning, myndigheter och staber ner på individnivå att känna sig trygga i sin hantering när krisen kommer. Brukar alltid fråga efter mina utbildningar hur deltagarna känner sig, för det är viktigt för mig att alla känner trygghet i sin hantering och att man har kännedom om farorna och utmaningarna. Innan jag började på Actea arbetade jag som konsult på ett annat bolag med uppdrag främst inom kommunal verksamhet och framförallt krishantering, stabsmetodik och utbildningar inom detta samt övningsverksamhet. Utbildningarna riktade sig till både ledningar och

Läs mer

10 egenskaper hos en bra chef

En bra chef med goda ledaregenskaper kan göra all skillnad i världen både för företagets framgång och för den enstaka anställdas trivsel och utveckling. Tyvärr är det enbart ett fåtal arbetsplatser som har förmånen att ha en ledare med bra chefsegenskaper. Vi spenderar en tredjedel av våra liv tillsammans med medarbetare på jobbet, så varför inte försöka skapa en arbetsmiljö som både uppmuntrar att ha roligt, och stödjer ens produktivitet? Tyvärr vet inte alla hur man blir en bra chef. Men framgångsrika chefer har lyckats lista ut vad som krävs för att uppmuntra och motivera anställda. Så vad är det som gör

Läs mer