Title Image

Nyheter

Nyheter

Utveckla ditt ledarskap utifrån hjärnforskningens principer

Välkommen till ett seminarium som ger dig den senaste forskningen om ledarskap utifrån neurovetenskap och hjärnforskning.  Genom att förstå dig själv och andra utifrån hjärnans funktioner kan du på ett enkelt sätt utveckla dig själv och ditt ledarskap. Utgångspunkten är den senaste neurovetenskapliga forskningen om de processer i hjärnan som leder till bättre samverkan och ökad prestation. Vetenskaplig forskning omsätts i praktiska verktyg och metoder som hjälper dig att lyfta fram potentialen i på individ- och teamnivå. Du får kunskap om en ny och omtalad vetenskaplig modell som bidrar till medarbetare som presterar och samarbetar bättre, och som är mer flexibla och

Läs mer

Ju fler kockar i ledningsgruppen, desto bättre soppa!

Många ledningsgrupper misslyckas med att uppnå sin fulla potential. När forskare världen över försökt hitta lösningen på denna problematik har många av de rådande sanningarna inom forskningen fått omvärderas – och ibland också omkullkastas. Ett av de områden som stötts och blötts är hur sammansättning och storlek på gruppen kopplar till effektivitet och produktivitet. Den allmänt rådande uppfattningen är att en ledningsgrupp bör hållas ganska tajt med maximalt 6-8 medlemmar. Så vad finns det då för vetenskapliga belägg som stödjer denna hypotes? I forskningsstudier har man funnit att mindre ledningsgrupper har lättare för att nå konsensus och att fatta snabba beslut. Å

Läs mer

Frukostseminarium 23 september: Samhällsnytta genom effektiv styrning

Enligt regeringen urholkar dagens styrning tilliten till det offentliga. Regeringen tar ett första steg mot att utveckla styrningen i offentlig sektor bort från New Public Management. Det finns mycket stor potential i en förändrad styrning, dagens modell har lett till en ökad administrativ börda och att yrkesprofessionernas roll försvagats. Styrningen har bland annat tagit sin utgångspunkt i varuproduktion och ekonomistyrningens fokus på kostnader snarare än på vad verksamheten ska åstadkomma. Detta har lett oss fel. Actea har långvarig praktisk erfarenhet av hur dagens fragmenterade och produktinspirerade styrning helt i onödan bidrar till ett omfattande resursslöseri. Håkan Steenberg seniorkonsult på Actea kommer att

Läs mer

Nya regler för arbetsmiljö

Psykisk ohälsa på arbetsplatsen ökar och från och med 31 mars i år läggs ett större ansvar på chefen att minska ohälsan genom nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket. I tidningen Chef ger Acteas ledarskapsspecialist Eva Forsberg Schinkler praktiska råd kring vardagliga situationer kopplat till de nya föreskrifterna och vad du som chef kan göra i några kniviga situationer. Vi har länge haft en kultur där vi kontrollerar att folk jobbar. Vi har en annan kultur idag – att det inte är okej att jobba för mycket. Vi måste ställa krav på att det inte är okej att jobba så mycket och att vi ska

Läs mer

Bring Your Own Device

Vilka frågor ställs ledningen inför när organisationens mobila enheter används privat? Acteas Martin Brodin forskar kring Information Security Management för mobila enheter. I början av juni var Martin Brodin på 12th European Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems i Aten och presenterade en artikel om vilka frågor ledningen ställs inför när organisationens mobila enheter även tillåts att användas privat. Artikeln belönades med Best Paper Award på konferensen och är du intresserad av att läsa den återfinns den i sin helhet

Läs mer

VD:n som inte ville synas

Vad kännetecknar en bra ledare? Att kunna inspirera, säger vissa. Att kontrollera, menar andra. Att ha sinne för affärer, kunna se helheter och tänka strategiskt låter som vettiga krav, eller hur? Men enligt forskningen är den i särklass viktigaste påverkansfaktorn något helt annat. Maria Tornberg konsult hos Actea skriver kring ämnet Ledarskap. Läs Maria Tornbergs krönika >> Nyfiken på mer inom området Ledarskap? Kontakta: Maria Tornberg, Seniorkonsult 070-984 03 84 Mats Brocker, Affärsområdesansvarig 070-522 27 60

Läs mer