Title Image

Nyheter

Nyheter

Actea välkomnar Joakim Hessling

Joakim är utbildad statsvetare med inriktning ledning och styrning av offentliga verksamheter. Senast kommer Joakim från Försäkringskassan, och han har tidigare arbetat med forskningsprojekt inom styrning av kommunala bolag på Centrum för kommunstrategiska studier samt en tid som verksamhetskonsult gentemot Stockholms stad. Sedan tidigare har han även erfarenhet från Försvarsmakten och Kriminalvården. Joakim kommer utgå från Acteas Stockholmskontor.

Läs mer

Projektledningstips för en effektivare verksamhet

Vi har samlat flera tips för projektledare att ta till sig. Dessa är bra att känna till oavsett om du är projektledare, deltagare eller en av intressenterna i ett projekt. Vad är projektledning? Först och främst behöver vi definiera vad ett projekt är. Vanligtvis syftar man på en tillfällig aktivitet som har ett tydligt syfte och tydliga gränser. Dessa gränser anger vad den tillfälliga aktiviteten får kosta och inom vilken tid allt ska vara färdigt. En projektledare är den person som ansvarar för att leda projektet till sina mål genom att planera, styra och leda projektets medlemmar.   Strategier och tips för projektledning Vanligtvis

Läs mer

Carina Bohm ny VD för Actea Consulting AB

Acteas styrelse har utsett Carina Bohm till ny VD för Actea Consulting AB. Carina tillträder som VD den 14 januari 2019 och efterträder Anders Larsson, en av Actea Consultings grundare och VD sedan 18 år tillbaka. Anders kommer från och med vårens bolagstämma att ingå i bolagets styrelse. Carina Bohm har under sin tid på Actea och tidigare innehaft roller som projektledare, verksamhetsutvecklare, managementkonsult och det senaste året som ledare för konsultverksamheten. Före sin tid på Actea arbetade Carina både inom offentlig förvaltning och privata näringslivet. Carina har för Actea och dess kunder en idealisk mix av erfarenhet och kompetens inom

Läs mer

Gott Nytt År!

Gott Nytt År! Såhär de sista timmarna av året 2018 vill vi på Actea Consulting passa på att tacka alla som vi har arbetat med under året. Tack alla kunder. Tack alla samarbetspartners. Och framförallt, tack alla fantastiska Actea-konsulter som brinner för att leverera Samhällsnytta och Effekt i vardagen. Nu blickar vi fram mot ljusare tider och ett spännande 2019 med utmanande och roliga projekt. Gott nytt år önskar Actea!

Läs mer

Utvecklande aktivt medarbetarskap leder till bättre resultat

Det finns otaliga sätt att styra ett företag eller en organisation. Det traditionella sättet att driva en verksamhet är att ha formella ledare, chefer, som har ansvar för att ta viktiga beslut. Detta kan i sin tur betyda att cheferna blir en flaskhals i verksamheten eftersom information måste gå via chefen innan ett beslut kan tas och något kan hända. Det kan även hända att verksamheten blir toppstyrd och att beslut tas ”över huvudet” på de vanliga arbetarna. Detta kan uppfattas som att ledningen struntar i personalen och att de tar orealistiska och i vissa fall absurda beslut som ingen

Läs mer

Actea hjälper till att utmana karensavdraget

1 jan 2019 träder regeringens nya lagändring i kraft och karensdagen ersätts med karensavdrag. Som ett steg i vårt hälsofrämjande arbete kommer Actea att följa i Wise Groups fotspår och införa ett s.k. ”karensbidrag”, d.v.s. kompensera 80 % av lönen även första sjukdagen. För medarbetare på Actea ska beslutet att stanna hemma om man känner sig krasslig inte vara en ekonomisk fråga. Dessutom skulle risken för smittspridning kunna minska vilket leder till färre sjukdagar totalt sett för bolaget. Actea kommer att följa den forskning som Göteborgs universitet bedriver i samarbete med Wise Group för att mäta och analysera effekterna av karensbidraget,

Läs mer

Er digitala resa

Digitaliseringen är den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025 enligt World Economic forum. I vår omvärld sker en snabb digital förändring och för många organisationer är det en utmaning att hänga med i utvecklingen då man fastnar i gamla tankesätt och strukturer. För att kunna skapa en förändring och utveckla och förbättra en verksamhet behöver man veta var man står och med det som utgångspunkt skapa en riktning mot var man vill vara. Utifrån vår erfarenhet av verksamhetsutveckling i flera företag, kommuner, landsting, och myndigheter vet vi att digitalisering bör betraktas som just verksamhetsutveckling snarare än att vara

Läs mer

Actea välkomnar tillbaka Johan Liljenberg!

Johan är civilekonom från Jönköpings handelshögskola och kommer närmast från Volvo Car Retail Solutions där han arbetat med produktledning och konceptutveckling mot svensk och norsk bilförsäljning och eftermarknad. Johan har arbetat med att digitalisera tjänster och arbetssätt för att skapa en modern retail som möter kundernas förväntningar. Med erfarenhet av agila arbetssätt såsom Scrum och agil faciliteringsmetodik är han van vid att arbeta i snabbrörliga miljöer och trivs som bäst när det finns komplexa problem att lösa. Johan återvänder denna gång till vårt lidköpingskontor och kommer ta sig an spännande uppdrag inom organisations- och verksamhetsutveckling med fokus på digitalisering.

Läs mer

Bra att känna till om värdegrunder för företag

Ett företag formas av flera aspekter, från själva verksamheten till hur personalen och styrelsen beter sig gentemot varandra, mot kunderna eller mot andra. Beteendet i sig styrs av individernas värderingar, etik och moral. Företagets och personalens beteende skapar i sin tur företagets kultur. Företagskultur kan förenklat beskrivas som interna antaganden för vad som är ett korrekt eller godkänt beteende. Företagets kultur har en enorm påverkan när det kommer till personalens välbefinnande. En viss företagskultur får vissa personer eller personligheter att trivas bättre än andra. Med hjälp av rätt värdegrund kan företag forma och påverka både företagskulturen och verksamheten.   Vad är värdegrund

Läs mer

Actea välkomnar Ulrika Wennergren

Ulrika kommer närmast från Stockholms stad där hon arbetat med förändringsledning, projektledning, och konsulterande genomlysningar av processer - dels på övergripande förvaltningsledningsnivå, dels inom kommunens olika verksamhetsområden. Hon har även tidigare arbetat som konsult. Med sina erfarenheter inom organisations- och verksamhetsutveckling samt sin breda kompetensprofil - hon är t.ex. utbildad både programmerare och dietist - arbetar Ulrika gärna med både ”hårda” och ”mjuka” frågor. Ulrika brinner för att möta människor där de är och hon ser fram emot att med sin analytiska kompetens och förmåga till samverkande hjälpa just er organisation att växa in i förändringar.

Läs mer