Title Image

Nyheter

Actea välkomnar Joakim Hessling

Joakim är utbildad statsvetare med inriktning ledning och styrning av offentliga verksamheter. Senast kommer Joakim från Försäkringskassan, och han har tidigare arbetat med forskningsprojekt inom styrning av kommunala bolag på Centrum för kommunstrategiska studier samt en tid som verksamhetskonsult gentemot Stockholms stad. Sedan tidigare har

Projektledningstips för en effektivare verksamhet

Vi har samlat flera tips för projektledare att ta till sig. Dessa är bra att känna till oavsett om du är projektledare, deltagare eller en av intressenterna i ett projekt. Vad är projektledning? Först och främst behöver vi definiera vad ett projekt är. Vanligtvis syftar man

Carina Bohm ny VD för Actea Consulting AB

Acteas styrelse har utsett Carina Bohm till ny VD för Actea Consulting AB. Carina tillträder som VD den 14 januari 2019 och efterträder Anders Larsson, en av Actea Consultings grundare och VD sedan 18 år tillbaka. Anders kommer från och med vårens bolagstämma att ingå

Gott Nytt År!

Gott Nytt År! Såhär de sista timmarna av året 2018 vill vi på Actea Consulting passa på att tacka alla som vi har arbetat med under året. Tack alla kunder. Tack alla samarbetspartners. Och framförallt, tack alla fantastiska Actea-konsulter som brinner för att leverera Samhällsnytta och Effekt i vardagen. Nu

Utvecklande aktivt medarbetarskap leder till bättre resultat

Det finns otaliga sätt att styra ett företag eller en organisation. Det traditionella sättet att driva en verksamhet är att ha formella ledare, chefer, som har ansvar för att ta viktiga beslut. Detta kan i sin tur betyda att cheferna blir en flaskhals i verksamheten

Actea hjälper till att utmana karensavdraget

1 jan 2019 träder regeringens nya lagändring i kraft och karensdagen ersätts med karensavdrag. Som ett steg i vårt hälsofrämjande arbete kommer Actea att följa i Wise Groups fotspår och införa ett s.k. ”karensbidrag”, d.v.s. kompensera 80 % av lönen även första sjukdagen. För medarbetare

Er digitala resa

Digitaliseringen är den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025 enligt World Economic forum. I vår omvärld sker en snabb digital förändring och för många organisationer är det en utmaning att hänga med i utvecklingen då man fastnar i gamla tankesätt och strukturer. För

Actea välkomnar tillbaka Johan Liljenberg!

Johan är civilekonom från Jönköpings handelshögskola och kommer närmast från Volvo Car Retail Solutions där han arbetat med produktledning och konceptutveckling mot svensk och norsk bilförsäljning och eftermarknad. Johan har arbetat med att digitalisera tjänster och arbetssätt för att skapa en modern retail som möter

Bra att känna till om värdegrunder för företag

Ett företag formas av flera aspekter, från själva verksamheten till hur personalen och styrelsen beter sig gentemot varandra, mot kunderna eller mot andra. Beteendet i sig styrs av individernas värderingar, etik och moral. Företagets och personalens beteende skapar i sin tur företagets kultur. Företagskultur kan

Actea välkomnar Ulrika Wennergren

Ulrika kommer närmast från Stockholms stad där hon arbetat med förändringsledning, projektledning, och konsulterande genomlysningar av processer - dels på övergripande förvaltningsledningsnivå, dels inom kommunens olika verksamhetsområden. Hon har även tidigare arbetat som konsult. Med sina erfarenheter inom organisations- och verksamhetsutveckling samt sin breda kompetensprofil