Title Image

Nyheter

Nyheter

Actea välkomnar Lina Larsson

Lina har de senaste åren arbetat med strategiskt ledningsstöd inom kommunal socialförvaltning, vilket bland annat inneburit genomförande av datainsamling, analyser, och utredningar samt arbete med olika samverkansprojekt och upphandling av verksamhetssystem. Lina är disputerad med en bakgrund inom tvärvetenskaplig forskning på forskningsinstitut och universitet. Hennes erfarenheter har bidragit till en metodbredd och praktiska erfarenheter av att genomföra deltagande observationer, samtalsanalyser, intervjuer, fokusgrupper, textanalyser, enkäter, och workshops. Därmed kombinerar Lina analytisk kompetens från forskningen med ”doer”-mentalitet från kommunalt arbetet - vilket lämpar sig väl för förändringsarbete då hon har god förmåga att grundligt förstå olika utvecklingsområden för att därefter identifiera och pröva vägar för

Läs mer

Allt du behöver veta om ledarskapsverktyg

Som ledare och chef är du delaktig i att skapa förutsättningar för att dina kollegor och medarbetare ska lyckas. Det innebär en hel del ansvar och krav. För att positionen som ledare eller chef ska bli lustfylld och inte övermäktig finns en rad olika ledarskapsverktyg att använda. Vilka verktyg som passar dig och ditt personliga ledarskap beror på vem du är som person och hur du vill leda.   5 fördelar med ledarskapsverktyg   Så, vad är ledarskapsverktyg? Det finns konkreta verktyg såsom moderna digitala verktyg för kommunikation och överblick av verksamheten. Det finns också icke-konkreta verktyg som handlar om tekniker och hur man

Läs mer

Actea välkomnar Olga Deering

Olga är konsult inom ledarskaps- och organisationsutveckling med egna internationella chefserfarenhet på ett stort företag. Olga brinner för att utveckla, och hon drivs av att göra skillnad, transformera, och frigöra potentialen i människor, team, och organisationer. Med sina erfarenheter tar Olga sig gärna an uppdrag inom ledningsgrupps-, verksamhets-, och ledarskapsutveckling, utbildning, och coaching, på svenska eller engelska.

Läs mer

Actea välkomnar Josefin Wallo

Josefin har en bakgrund inom offentlig förvaltning med inriktning ledning och styrning och har tidigare arbetat som konsult inom offentlig sektor. Josefin har framförallt arbetat med genomlysningar och utredningar och hon drivs av att arbeta nära kunden och tillsammans identifiera utvecklingsområden som leder verksamheten framåt. Josefin kommer ta sig an spännande uppdrag inom organisations- och verksamhetsutveckling på Actea och kommer att utgå från Göteborgskontoret.

Läs mer

Actea välkomnar Dick Nummelin

Dick har en bakgrund inom flygmaterieltjänst, främst Försvarsmaktens helikoptersystem. Han kommer närmast från den statliga myndigheten Swedac, där han som bedömningsledare utfört tillsyn av ackrediterade organisationer. Han har lång erfarenhet från flygmaterieltjänst samt revisioner av ledningssystem och processer. Dick ser fram mot att bidra med sina erfarenheter i uppdrag inom Acteas affärsområde för försvarssektor.

Läs mer

Actea välkomnar Oskar Lundahl

Oskar är nyexaminerad systemvetare från högskolan i Skövde. Han har erfarenhet av modellering, processkartläggning, och digitalisering. Med ett intresse för IT i organisationer arbetar Oskar gärna tillsammans med organisationer för att effektivisera deras processer i vardagen. Oskar kommer utgå från Lidköpingskontoret och arbeta med spännande digitaliseringsuppdrag.

Läs mer

Acteas dotterbolag Leader Island utsett till ett av Skandinaviens mest lovande tech-startup

Actea kan stolt meddela att vårt dotterbolag Leader Island, som ingått partnerskap med Nordens största B2B gamification bolag The Inspiration Company, har blivit utsedda att representera Sverige i ett startup-program för de mest lovande tech-startup-bolagen i Skandinavien. Följaktligen kommer Christian Löfvendahl, som haft olika ledande befattningar inom Actea-koncernen och är grundare av Leader Island, axla rollen som VD och befinna sig i Silicon Valley under hösten för att visa kommunikationsverktyget Leader Island som använder sig av gamification för att öka engagemang och motivation inom organisationer. The Inspiration Company förvärvar Leader Island – vill bli störst i Europa inom B2B gamification

Läs mer

Hur möter du och din ledningsgrupp omvärldens utmaningar?

Synen på ledarskapet har varierat genom historien. Från en uppfattning att chefen var gudasänd till helt andra krav i våra dagars platta och snabbrörliga organisationer. Vissa förändringar hade tekniska förklaringar, som industrialiseringen eller digitaliseringen. Andra berodde på politiska eller ekonomiska förutsättningar för företagandet. Nu finns förväntningar på att en effektiv ledningsgrupp ska klara ständig förändring, att arbeta agilt med snabb återkoppling och god förankring ut i organisationen. Vilka krav ställer det på det interna samarbetet i gruppen?   Börja på hemmaplan Att föregå med gott exempel och ”walk the talk” är återkommande råd till chefer och ledare. I våra dagar förväntas du också

Läs mer

Ledarskapsutveckling som fungerar nu och i framtiden

För den som har varit ute i arbetslivet ett tag är det lätt att prioritera ner sin egen kompetensutveckling. Om du har ett uppdrag som chef i privat eller offentlig sektor är det många som drar i dig och kräver uppmärksamhet och kloka råd. Men när tog du dig senast tid för dig själv och din egen utveckling? Ibland kan det kännas ensamt att vara ledaren eller chefen, och ofta är det bara du själv som kan sätta ner foten och se dina egna behov. Gör slag i saken och boka in dig själv för en gångs skull! Vänd dig

Läs mer

SCARF-workshop: motivation och feedback utifrån hjärnans principer

Välkommen på en workshop som bygger på hjärnforskning och som ger dig nya insikter om de biologiska och kemiska drivkrafter som styr oss på jobbet. SCARF är en forskningsbaserad ledarskapsmodell som bygger på senaste forskningen inom kognitiv neurovetenskap. Modellen har väckt stort intresse runt om i världen och lett till att många sanningar om ledarskap nu börjar ifrågasättas, bland annat menar forskare att synen på feedback behöver omprövas. SCARF utgår från hjärnans principer och skapar ökad medvetenhet om hur människor fungerar och agerar. Workshopen är baserad på den senaste neurovetenskapliga forskningen och ger dig som ledare kunskap om hur du skapar förutsättningar för dina

Läs mer