Title Image

Nyheter

Nyheter

Få ut maximalt av en förändringsledningsutbildning

Det är inte alltid lätt att vara chefen. Du förväntas leda din grupp på ett klokt och genomtänkt sätt. Du ska ha bra relationer till medarbetarna på alla nivåer, samtidigt ska du leverera till dem som du rapporterar till. Dessutom förändras kraven i omvärlden. Och det går fort. Vart ska du själv vända dig för råd om metoder och verktyg, exempelvis inom området förändringsledning? Låt säga att det ska göras en stor förändring av de tekniska och digitala systemen där du jobbar. De nya stödsystemen kommer att kräva nya arbetssätt och medföra stora förändringar. Kanske har det redan skapat oro i

Läs mer

Actea får ny Sälj- och marknadschef

Vi välkomnar Staffan Marklund i sin nya roll som Sälj- och marknadschef på Actea. Staffan har varit på Actea sedan augusti 2017 och tidigare arbetat främst med att stötta Acteas VD Anders Larsson. Som Sälj- och marknadschef kommer Staffan att ingå i Acteas ledningsgrupp. Vi önskar Staffan lycka till med sitt nya uppdrag!

Läs mer

Leadership Day: Ett kunskapsforum för exekutiva beslutsfattare inom näringsliv och offentlig sektor

I samband med målgången för Volvo Ocean Race arrangerades årets Leadership Day på första parkett i Frihamnen (Bananpiren). Årets tema var hur vi skall bli en mer Attraktiv Arbetsgivare genom att utveckla vår ledning och styrning samt arbeta med nya digitala möjligheter. Med över 50 gäster på plats fick vi förmånen att lyssna på och diskutera utifrån tre mycket intressanta föredrag: tillitsbaserad styrning med Fredrik Mannheimer, strategiskt ledarskap med Niklas Forser, och kompetensutveckling med gamification med Stefan Thorberg och Christian Löfvendahl. Utöver detta bjöd Volvo Ocean Race och Göteborg & Co på ett bejublat inspel där f.d. proffsseglaren Ola Åstradsson visade upp

Läs mer

Nya föreläsare på Acteas Leadership Day 2018

Actea har nöjet att presentera ytterligare två spännande föreläsare i samband med Leadership Day 2018. Stefan Thorberg, grundare och VD på The Inspiration Company, och Christian Löfvendahl, grundare av Leader Island, kommer att presentera hur medarbetare triggas med ett gamifierat motivationsprogram och hur omedelbar impuls kan användas som ett styrverktyg för att skapa ökat engagemang, långsiktig förändring, och mer kraftfulla resultat. Leadership Day kommer även innehålla presentationer om tillitsbaserad styrning samt strategiskt ledarskap. Mer information och anmälningsformulär finns här.

Läs mer

Actea bjuder in till Leadership Day 2018

Välkomna till Acteas årliga kunskapsforum för exekutiva beslutsfattare inom näringsliv och offentlig sektor. I samband med målgången för Volvo Ocean Race kommer årets Leadership Day att arrangeras på första parkett i Frihamnen, Göteborg. Mitt i Race Village kommer vi i år att på scen kunna följa nya inriktningar och framtida satsningar inom områdena Ledning och Styrning. Årets två huvudspår är Tillitsbaserad styrning och Strategiskt ledarskap. Mer information och anmälningsformulär finns här.

Läs mer

Actea vinner nya ramavtal

Som rangordnad etta inom området chefs- och grupputveckling kommer Actea från och med 1 maj 2018 och under två års tid framåt att kunna leverera konsulter med specialistkompetens inom chefsstöd- och grupputveckling, chefsutveckling på operativ nivå, samt ledningsgruppsutveckling till Västra Götalandsregionen. Utöver avtalet med Västra Götalandsregionen har Actea, i hård konkurrens, även vunnit ramavtal med Uppsala kommun inom verksamhet- och organisationsutveckling samt ett avtal med kommunerna Tanum och Sotenäs för utbildning av chefer.

Läs mer

Projekt och- Programledning

Program och programledning av projekt är en metod för att uppnå sina strategiska mål. En programledare hjälper din organisations förändringsarbete, från planering, utförande och implementering i organisationen. Med kombinationen av program och projekt skapas en varaktig positiv förändring inom organisationen. Vad är program och programledning? Program och programledning finns till för att stödja en organisations utvecklings- och förändringsarbete. Kort och gott möjliggör programverktygen organisationer att effektivt genomföra större eller mindre förändringar. Ett program ansvarar för, och styr effekterna mot projektens strategiska målbild med en bestämd start och ett bestämt slut. Programmets åtgärder realiseras i projekt och styr projektens riktning för att uppnå målen

Läs mer

Uppgradering av ledningssystem för kvalitet och miljö

Med stolthet kan vi meddela att Actea har genomgått ISO-revision utan anmärkning. Actea har sedan tidigare varit ISO-certifierade enligt ISO 9001:2008 (Ledningssystem för kvalitet) och ISO 14001:2004 (Miljöledningssystem). Efter uppgradering har vi nu ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Läs mer

Framtidsmässan 2018 – Sveriges största karriärevent för och om offentlig sektor

För femte året i rad arrangeras Framtidsmässan i Stockholm av Acteas dotterbolag Framtidsverket. Torsdag 12 april får studenter och nyutexaminerade träffa arbetsgivare i offentlig sektor från hela landet för att ta del av de många karriärmöjligheter som finns inom kommuner, myndigheter, och landsting. För första gången arrangeras även Framtidsmässan i Göteborg, den 8 maj. Mer information finns på Framtidsverkets hemsida. Varmt välkomna!

Läs mer

Actea välkomnar Fredrik Hansson

Fredrik är civilingenjör inom Industriell Ekonomi från Chalmers. Han har en bakgrund från fordonsindustrin där han har arbetat med projektledning inom produktutveckling, processutveckling, och logistik - senast från uppdrag på Volvo Cars. Fredrik kommer ta sig an spännande uppdrag inom organisations- och verksamhetsutveckling på Actea och kommer att utgå från Göteborgskontoret.

Läs mer