Nyheter

Nya regler för arbetsmiljö

Psykisk ohälsa på arbetsplatsen ökar och från och med 31 mars i år läggs ett större ansvar på chefen att minska ohälsan genom nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket. I tidningen Chef ger Acteas ledarskapsspecialist Eva Forsberg Schinkler praktiska råd kring vardagliga situationer kopplat till de nya...

Bring Your Own Device

Vilka frågor ställs ledningen inför när organisationens mobila enheter används privat? Acteas Martin Brodin forskar kring Information Security Management för mobila enheter. I början av juni var Martin Brodin på 12th European Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems i Aten och presenterade en artikel om...

VD:n som inte ville synas

Vad kännetecknar en bra ledare? Att kunna inspirera, säger vissa. Att kontrollera, menar andra. Att ha sinne för affärer, kunna se helheter och tänka strategiskt låter som vettiga krav, eller hur? Men enligt forskningen är den i särklass viktigaste påverkansfaktorn något helt annat. Maria Tornberg konsult...