Title Image

Nyheter

Nyheter

Actea blir partner till TEDxGöteborg

TEDxGöteborg kommer att genomföras den 23 oktober och Actea har valt att vara partner till eventet.   Actea blir samarbetspartner med @TEDxGöteborg! Organisationen TED har gjort sig ett namn världen över med sina uppskattade TED Talks. Profiler som Bill Gates och vår svenska Hans Rosling har båda genomfört minnesvärda föreläsningar via TED Talks. Att vara partner till TEDxGöteborg är oerhört positivt, eftersom vi ser att TEDxGöteborg blir en knytpunkt där mötet mellan kreativa och nyfikna människor har en positiv inverkan på samhället. Brave New World, årets event anordnat av TEDxGöteborg, går av stapeln den 23 oktober på Clarion Hotel Post. Dagen kommer vara fylld

Läs mer

Frukostseminarium den 24 november

Ny forskning om destruktivt ledarskap – en del av alla ledares vardag   Välkommen på ett frukostseminarium som ger dig den senaste forskningen om ledarskap. Merparten av tidigare forskning om ledarskap har varit inriktad mot positiva faktorer och hur ledare kan öka organisationens effektivitet och arbetstillfredsställelse hos medarbetarna. Ny forskning visar att ”bad is stronger than good”, vilket innebär att destruktiva eller negativa ledarbeteenden har en större påverkan på resultatet än vad man tidigare trott. Det destruktiva ledarskapet handlar inte enbart om ledare som inte vill sina medarbetare väl eller som utövar makt och kontroll, utan kan likaväl vara den schyssta och populära chefen. Många

Läs mer

Frukostseminarium den 13 oktober

Utveckla dina medarbetare med hjälp av hjärnforskning   Välkommen på ett seminarium som ger dig den senaste neurovetenskapliga forskningen om hur hjärnans behov påverkar vår förmåga till samarbete, motivation och produktivitet. SCARF-modellen ger dig ökad medvetenhet om hur du som ledare kan skapa en miljö som främjar samarbete i stället för stress och konflikter. Nyckeln är att bli medveten om vilka situationer som hjärnan upplever som otrygga eller hotfulla, och hur det hindrar produktivitet och ett gott samarbetsklimat. Modellen tillhandahåller ett ramverk för att arbeta med förhållningssätt och beteenden när vi samverkar med andra, och är baserad på den senaste forskningen inom kognitiv neurovetenskap

Läs mer

Frukostseminarium den 5 oktober

Ny forskning om destruktivt ledarskap - en del av alla ledares vardag   Välkommen på ett frukostseminarium som ger dig den senaste forskningen om ledarskap. Merparten av tidigare forskning om ledarskap har varit inriktad mot positiva faktorer och hur ledare kan öka organisationens effektivitet och arbetstillfredsställelse hos medarbetarna. Ny forskning visar att ”bad is stronger than good”, vilket innebär att destruktiva eller negativa ledarbeteenden har en större påverkan på resultatet än vad man tidigare trott. Det destruktiva ledarskapet handlar inte enbart om ledare som inte vill sina medarbetare väl eller som utövar makt och kontroll, utan kan likaväl vara den schyssta och populära chefen. Många

Läs mer

Actea diskuterar digitaliseringen inom hälso- och sjukvård

European Health Management Association (EHMA) har hållit sin årliga konferens, vilken i år arrangerades i Milano, Italien, under temat "Health futures". Acteas Vania Ranjbar var en av deltagarna i den paneldiskussion som efterföljde huvudtalaren Sir David Sloman, Chief Executive på Royal Free London NHS Foundation Trust, som talade om big data och framtidens hälso- och sjukvård. Vania diskuterade bland annat innovation, etik, och informationssäkerhet rörande digitalisering, big data, och artificiell intelligens inom hälso- och sjukvården. EHMAs Young Advisory Committee, där Vania är ordförande, arrangerade även ett seminarium på temat ”Early career development” där karriärmöjligheter inom ledning och styrning i hälso- och sjukvården

Läs mer

Nya ramavtal med Norrköping, Linköping & Kinda kommun

Som rangordnad etta inom områdena Management och ledningsgruppsutveckling samt Lean kommer Actea Consulting från och med den 1 juli att kunna leverera tjänster inom dessa områden under de närmaste två åren. Områdena omfattar: MANAGEMENT OCH LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING Inom området management kan Actea Consulting exempelvis stödja ledningen i samband med organisationsöversyner och vid organisationsförändringar, bistå ledningen med att identifiera styrkor och svagheter i organisationen och göra omvärldsanalyser, vara ett stöd i att strukturera organisationen så att processer bedrivs effektivt, stödja förändringsarbete så att målbild och vision uppfylls på bästa sätt, och göra genomlysningar av olika verksamheter och värdera verksamheternas förmåga för att uppnå sina mål. Inom

Läs mer

Livräddningsdrönare på bevakade stränder

Svenska Livräddningssällskapet (SLS) med samarbetspartnerna Livräddarna Tylösand, Karolinska Institutet, Räddningstjänsten Halland och Actea Consulting har påbörjat projektet ”Livräddningsdrönare”. Projektets målsättning är att arbeta fram utvecklande och kompletterande livräddningsrutiner för bevakning av stränder vid eftersök och räddning. Med drönare som har "helikopterperspektiv" kommer det vid flertal incidenter att gå fortare att lokalisera nödställd i vattnet och på så vis snabbare få ut flythjälpmedel och undsätta med livräddare. Actea bistår med stöttning av tillståndsprövningar, flygutbildning för drönarpiloter samt expertstöd (regelverk, prov-verksamhet, implementering av drönarverksamhet och teknisk rådgivning av farkoster med tillhörande sensorer, kameror, länksystem samt marksystem). För mer information kontakta: Kent-Åke Larsson tel. 0732-017534 Vill du skicka e-post

Läs mer

ÄR DIN ORGANISATION REDO FÖR DE NYA KRAVEN KRING HANTERINGEN AV PERSONUPPGIFTER?

Den 28:e maj 2018 kommer en ny dataskyddsförordning att gälla som lag i Sverige, det är EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR). Ta kontrollen redan nu Även om maj 2018 kan kännas avlägset kommer tiden att gå fort och det är mycket att få kontroll på. Ett första steg är att redan nu skaffa sig en bild av hur redo din organisation är för att möte de nya kraven. Actea kan hjälpa Det är mycket att sätta sig in i och kan vara svårt att hitta tiden till att få en bra bild av nuläget. Med vår erfarenhet kan vi bistå men

Läs mer

Actea på Projektverktygsdagen

Actea deltar som sponsor tillsammans med Ln4 solutions kring temat resursplanering på Projektverktygsdagen som arrangeras av Svenskt Projektforum den 30 maj. Resursplanering är nödvändig och kan vara riktigt enkel – Tänk värdeskapande! Ställ ALLA dina frågor om resursplanering. Här får du svaren: Hur matrisorganisationen uppnår en balanserad resursplanering för pågående och beslutade projekt och portföljer. Hur man gör en enklare planering i team för agila organisationsformer. Hur en digitaliserad rollinvolverad process ger full transparens för beläggning av kompetenser och medarbetare. Minimera projektledarens administration genom en digitaliserad och inbyggd projektmodell i projektverktyget och tillämpa IPMAs Project Excellence Baseline för kvalitetssäkrade projekt enligt ISO

Läs mer

Processorienterat synsätt – Hållbart ledningssystem

Catharina Svensson föreläser på SIS Perspektivdag den 6 april. SIS är Sveriges största mötesplats för alla som arbetar med ledningssystem och verksamhetsutveckling. Catharina kommer att dela med sig av sin erfarenhet kring Processorienterat synsätt – Hållbart ledningssystem. Som myndighet är det viktigt med trovärdighet och likabehandling gentemot brukarna/kunderna. Vi har jobbat med att utveckla, bygga upp och föra in ett processorienterat arbetssätt och ett ledningssystem. Detta skapar förutsättningar för att jobba på ett kvalitetssäkrat och likartat sätt över landet och att fokusera på den nytta man vill skapa för brukaren/kunden. Med ett väl fungerande ledningssystem skapas även bättre förutsättningar för att på

Läs mer