Title Image

Nyheter

Nyheter

Actea välkomnar Niclas Franzén

Niclas började sin anställning 1:a Februari på Actea. Niclas har lång erfarenhet inom IT-management och stor erfarenhet av arbete med t.ex Application Portfolio Management, Project Portfolio Management, Enterprise Information Management, myndigheters regelverk för hantering av digital information och dess arkivering. Niclas kompetens har nyttjats av så väl mindre som stora koncerner inom Skandinavien och England, samt olika myndigheter inom Sverige.  

Läs mer

Nytt ramavtal tillsammans med Combitech inom IT-säkerhet gentemot Försvarets Materielverk

Actea är en av partnerna som tillsammans med Combitech tecknat ett ramavtal inom IT-säkerhet med Försvarets Materielverk (FMV). FMV har genom avtalet utsett en partner inom området vilket ger förutsättningar till ett strategiskt och långsiktigt samarbete inom IT-säkerhet. De områden som avtalet gäller är oberoende granskning, planering för framtagande av plan för IT-säkerhetsarbete (ISD-plan) samt säkerhetsteknisk kravhantering i System Engineering (SE). Avtalet gäller året ut med möjlighet till förlängning fram till 2023. Läs hela Combitechs pressreleas http://combitech.se/nyheter-inspiration/press/pressreleaser/combitech-blir-partner-till-fmv-for-att-utveckla-sakra-it-system/      

Läs mer

Artikel skriven utav Acteamedarbetare

I senaste numret av ”Journal of Mobile Technologies, Knowledge and Society” återfinns artikeln ”Mobile Device Strategy: From a Management Point of View” som är skriven av Acteamedarbetaren Martin Brodin. Artikeln belyser de steg en organisation, med ledningen i spetsen, bör genomgå möta kraven på ökad flexibilitet i tid och rum som mobila enheter medför. Detta utan att utsätta organisationens data i allt för stora risker. Artikeln finns att läsa i sin helhet på: http://ibimapublishing.com/articles/JMTKS/2017/593035  

Läs mer

Actea förvärvar Framtidsverket

Actea-koncernen växer och förvärvar Framtidsverket AB. Framtidsverket arbetar för offentlig sektor med syftet att öka attraktionskraften för jobben inom sektorn gentemot studenter och nyutexaminerade. Framtidsverket har sitt huvudkontor i Stockholm och arbetar med organisationer över hela Sverige. I samband med förvärvet öppnar Framtidsverket kontor även i Göteborg. Köpet av Framtidsverket är ett led i Actea-koncernens tillväxtstrategi och genom förvärvet breddar koncernen sitt tjänsteutbud ytterligare. Framtidsverket har bland annat flera tjänster på området employer branding/arbetsgivarvarumärke för offentliga organisationer. Framtidsverkets verksamhet passar väl in i Acteas erbjudande om att verka för ökad samhällsnytta. – Framtidsverket är en väldigt viktig komponent i vår tillväxtresa

Läs mer

Actea nyanställer

I januari började Ola Lindh sin anställning på Actea. Ola har en lång och gedigen erfarenhet inom konsultbranschen där han har haft många olika funktioner och roller. Hans kärnkompetens är inom verksamhetsspecifik utveckling gällande ILS-Management, Information Management samt processer och arbetssätt. Kompetensen har använts inom mindre och stora koncerner, nationellt och internationellt samt olika myndigheter. Ola kommer att ingå i vårt ILS-team och har sin hemmaort i Växjö.  

Läs mer

VÄLKOMMEN PÅ EN WORKSHOP SOM KOMMER FÖRÄNDRA DIN SYN PÅ LEDARSKAP

SCARF är en ny och forskningsbaserad ledarskapsmodell som bygger på neurovetenskap och modern hjärnforskning. SCARF har väckt stort intresse runt om i världen och bidragit till att Maslows behovspyramid ritas om! SCARF utgår från hjärnans principer, och skapar ökad medvetenhet om hur människor fungerar och agerar. Du får ökad medvetenhet om hur hjärnans behov påverkar vår förmåga till samarbete, kreativitet och produktivitet, och verktyg som gör att du kan få människor att växa och utvecklas på ett helt nytt sätt. Modellen tillhandahåller ett ramverk för att arbeta med förhållningssätt och beteenden när vi samverkar med andra, och är baserad på den senaste

Läs mer

Frukost seminarium 10/2

Framgångsrik förändring utifrån hjärnans perspektiv! Välkommen på ett frukostseminarium som ger dig den senaste forskningen om förändringsledning utifrån ett neurovetenskapligt perspektiv. Utgångspunkten är den senaste forskningen om de processer i hjärnan som påverkar människor i förändring, och vad du kan göra för att minska motstånd, oro och stress och i stället skapa engagemang för de förändringar som behöver genomföras i verksamheten. Så oavsett om du står inför att realisera mål och strategier, göra en kulturförändring eller utveckla nya arbetssätt ger seminariet dig verktyg som hjälper dig genomföra förändringen på ett sätt som ger dig och dina medarbetare tillfredsställelsen i att nå ända fram. Du

Läs mer

Nytt avtal

Actea har tilldelats ett ramavtal från Försvarets materielverk gällande kvalificerad tekniskt systemstöd för Försvarsmaktens helikoptersystem HKP 14 (NHH 90) och HKP 16 (Sikorsky UH-60 Black Hawk). Ramavtalets giltighet är upp till 7 år. Kommande tjänsteleveranser för kvalificerat tekniskt systemstöd omfattar bl.a. att initiera, utreda samt producera beslutsunderlag gällande tekniska ärenden för att upprätthålla fortsatt luftvärdighet på helikoptersystemen. Besluta om utförande av underhållsåtgärder för att upprätthålla luftvärdigheten gällande helikoptersystemen och dess materiel på kort och lång sikt.  

Läs mer

Välkommen till Offentlig Chef

Actea Consulting är partner till 2017 års upplaga av Offentlig Chef, som går av stapeln den 18-19 januari på Uppsala Konsert & Kongress. Offentlig Chef är mötesplatsen och konferensen för dig som är beslutsfattare och/eller har personalansvar inom det offentliga Sverige. Här utvecklas du inom ditt ledarskap tillsammans med sakkunniga talare, träffar potentiella leverantörer och knyter kontakter med nya och gamla branschkollegor. Årets tema är: ”Att leda i förändring” Årets program är framtaget i samarbete med Uppsala kommun och ett flertal spännande seminarievärdar. Med anledning av den snabba förändring som sker i samhället och de förväntningar, utmaningar och möjligheter som det offentliga

Läs mer

Välkommen till eFÖRVALTNINGSDAGARNA

Actea Consulting är partner till årets upplaga av eFörvaltningsdagarna, som går av stapeln den 12-13 oktober på Stockholmsmässan i Älvsjö. Den 13 oktober kl 15:50-16:20 är det dags för vår programpunkt: ”Högpresterande målstyrning – Ledarskapet avgör!”. Vad skiljer ett högpresterande arbetssätt från de som inte lyckas? Hur ser det ut i våra svenska organisationer? Vilka reflektioner kan vi göra? Forskningen pekar på att ledarskapet avgör. Maria Tornberg, Ledarskapsforskare, Föreläsare och Ledningsgruppsutvecklare, Mats Brocker, Strategikonsult med expertis inom ledning & styrning, Actea Consulting   Plats: Stockholmsmässan, Mässvägen 1, 125 30 Älvsjö.   OBS! Som partner på eFörvaltningsdagarna kan vi erbjuda dig som besökare en särskild partnerrabatt!. Gå in på anmälningslänken

Läs mer