Title Image

Nytt avtal

Nytt avtal

Actea har tilldelats ett ramavtal från Försvarets materielverk gällande kvalificerad tekniskt systemstöd för Försvarsmaktens helikoptersystem HKP 14 (NHH 90) och HKP 16 (Sikorsky UH-60 Black Hawk). Ramavtalets giltighet är upp till 7 år. Kommande tjänsteleveranser för kvalificerat tekniskt systemstöd omfattar bl.a. att initiera, utreda samt producera beslutsunderlag gällande tekniska ärenden för att upprätthålla fortsatt luftvärdighet på helikoptersystemen. Besluta om utförande av underhållsåtgärder för att upprätthålla luftvärdigheten gällande helikoptersystemen och dess materiel på kort och lång sikt.