Title Image

Nytt ramavtal tillsammans med Combitech inom IT-säkerhet gentemot Försvarets Materielverk

Actea är en av partnerna som tillsammans med Combitech tecknat ett ramavtal inom IT-säkerhet med Försvarets Materielverk (FMV).

FMV har genom avtalet utsett en partner inom området vilket ger förutsättningar till ett strategiskt och långsiktigt samarbete inom IT-säkerhet. De områden som avtalet gäller är oberoende granskning, planering för framtagande av plan för IT-säkerhetsarbete (ISD-plan) samt säkerhetsteknisk kravhantering i System Engineering (SE). Avtalet gäller året ut med möjlighet till förlängning fram till 2023.

Läs hela Combitechs pressreleas http://combitech.se/nyheter-inspiration/press/pressreleaser/combitech-blir-partner-till-fmv-for-att-utveckla-sakra-it-system/