Acteas vision

Actea – Vår historia och riktning

Vår vision

Vår vision är att överträffa våra kunders förväntningar, bidra till samhällsnyttiga projekt och göra en positiv skillnad i vardagen. Vi strävar alltid efter att göra vårt bästa och göra en meningsfull påverkan på människors liv.

Vi får ansvaret från våra kunder att genom långsiktiga samarbeten bidra till samhällsnytta, robusthet, hållbarhet och effekt i vardagen. Tillsammans med kunden utvecklar vi för nästa steg och mognadsnivå.
För oss på Actea är det viktigt för båda bolagen att bidra till det robusta samhället, vilket för våra kunder innebär utveckling, kontinuitet och beredskap för att klara av kriser i samhället.

Gemensamt är att vi är moderna konsultbolag som utvecklar våra respektive marknadsområden och utmanar konsultbranschen där gamla affärslogiker justeras och anpassas till ett mer attraktivt, hållbart och jämställt marknadsområde. Actea erbjuder två konsultbolag som finns för såväl konsulten som för kunden, vi tar ansvar för våra medarbetare och vår gemensamma utveckling av bolagen – vi utmanar varandra och utvecklas tillsammans!

Våra bidrag till samhället

Robusthet betyder för oss förmågan att via kunskap och kompetens se, analysera och förbereda för det oväntade för att därigenom kunna hantera det oväntade så bra att samhällskontraktet kan upprätthållas.

Samhället idag står inför stora behov att öka sin robusthet, genom förändrad och förbättrad Ledning och Styrning, förmåga till lägesanalyser, förmåga till förändringsledning och en ökad förståelse för morgondagens utmaningar som utan nytt nyfiket ledarskap riskerar missas helt eller delvis. Samhället det är vi, alla som verkar och lever här. Vi har alla ett ansvar att förbereda oss för det oväntade.

Försvar

Vi på Actea Consulting Försvar vill bidra till det robusta samhället, vilket för oss inom Försvar är kontinuitet, beredskap och en tillräckligt effektiv tröskel för att klara av kriser i samhället. Kriser i samhället kan vara pandemi, naturkatastrofer, terrorattacker eller ett yttre angrepp. Därutöver vill vi bidra till att bevara och verka för nationens självständighet där demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter är självklarheter. Denna självständighet uppnås bland annat genom ett utvecklat och starkt totalförsvar.

Tillsammans med vårt systerbolag Actea Management erbjuder vi också kunskap och konsultstöd för utveckling och säkerställan av organisationers civila beredskap. Läs mer här!

Management

Vi på Actea Management vill bidra till det robusta samhället genom att med kombinationen av kunskap, erfarenhet och teknik bidra till våra kunders utveckling och därmed stärka deras verksamheter och medarbetare. Vi använder och applicerar evidens- och forskningsbaserade modeller och metodiker för att stödja i samhällsutmaningar med att skapa rätt förhållningssätt och med strukturerade innovativa lösningar. På så sätt bidrar vi till våra kunders ständiga pågående anpassning till en föränderlig omvärld och föränderliga påfrestningar.

Vår historia

Actea som numera är två konsultbolag inom verksamhets- och organisationsförändring som grundades i början av 2000-talet med ett primärt fokus att leverera tjänster till Försvarsmaktens Materielverk. Acteas sätt att arbeta enkelt och sömlöst för att få balans och effekt fick snart lovord. Uppdragen ökade, och som ett bevis på det blev Actea bland annat tilldelad Dagens Industris utmärkelse ”Årets Gasellföretag” fem år i rad. 

Under åren har Actea Consulting AB vuxit i både antal medarbetare men också tjänsteutbud. Idag levererar Actea tjänster inte bara till försvarssektorn, men till också andra myndigheter, regioner, kommunala verksamheter och näringslivet. Den röda tråden genom samtliga marknadsområden och tjänster är ”det robusta samhället” där robusthet syftar till att Sveriges förmåga att stå emot eventuella kriser i olika skepnader. Actea har varit med och stöttat myndigheter i upphandling av sjukhushelikoptrar, genomfört granskning av kommuners hantering av pandemi, stöttat FMV:s förmåga att leverera tjänster och produkter till Försvarsmakten och mycket mer.

Det finns en gedigen erfarenhet inristad i Acteas historia som har tillägnats åt att bidra till att bygga det robusta samhället. Med stort engagemang blickar Actea nu framåt i två tydliga och marknadsinriktade bolag och med drivkraften att fortsatt bidra till att skapa samsyn och samförstånd för att att rusta det svenska samhället för framtida utmaningar.

.