Title Image

KONSULT INOM OPERATIV VERKSAMHETSSTYRNING – FÖR FÖRETAG SOM VILL UTVECKLAS

Framgångsrik ekonomi- och verksamhetsstyrning samt organisationsdesign är en viktig del av effektiv processutveckling. På detta sätt sätt säkerställs att berörda strävar åt samma håll samtidigt som man tar fram rutiner för smidiga arbetsflöden utan flaskhalsar.

I samband med att helt nya rutiner och strategier ska tas fram, exempelvis i samband med lanseringen av ett helt nytt IT-system, kan det vara bra att inkludera samtliga medarbetare i satsningen. Bara genom att förankra projektet ordentligt och engagera alla team är det nämligen möjligt att genomföra en fullständig omstrukturering. Är det snarare så att ni vill  effektivisera arbetet och affärsprocesserna inom vissa delar av organisationen så är det en enklare lösning att även begränsa förändringsinsatsen.

Oavsett vilken del av företaget, och vilka medarbetare som berörs av förändringsarbetet så är det av hög betydelse att väcka engagemang och delaktighet under utvecklingsprocessen. Workshops, diskussioner, intervjuer, uppstartsmöten, uppföljningsmöten, transparens och regelbundna uppdateringar längs med vägen är alla viktiga inslag för att inkludera och motivera personalen. Det är också av betydelse att de berörda får en chans att ställa frågor till ledning och chefer för bättre förståelse om de olika insatserna och anledningen till dem.

Operativ verksamhetsstyrning

Hur lägger man då upp styrningen av utvecklings- och förändringsarbetet för bästa möjliga resultat? Hur fungerar egentligen operativ verksamhetsstyrning? Ett första steg är att analysera verksamhetens nuläge och berörda medarbetares upplevelse av situationen. Vilken process som passar era specifika behov beror också på era uttalade mål, vad ni vill uppnå och hur ni vill ta er dit?

Genom att titta närmare på och utvärdera verksamhet blir det möjligt att skissa upp nya processer och en organisationsdesign som faktiskt kan ta er verksamhet till nya nivåer. För att verkligen säkerställa att de uppdaterade processerna passar era behov så är det bra att först testa dem i mindre skala. Detta görs enklast med hjälp av olika typer av prototyper eller förslag som sedan kan utvärderas och förfinas i praktiken.

Vi på Actea är specialiserade när det kommer till att arbeta fram nya arbetsmodeller och strategier. Naturligtvis ser vi också till att pröva de nya processerna innan de implementeras.

Samtidigt så betonar vi värdet av att ta tillvara resurserna som redan finns inom organisationen. Många gånger finns ju redan den allra bästa kompetensen inhouse, det gäller bara att placera rätt personal på rätt plats. I samband med verksamhetsstyrning tittar vi därför närmare på vilka resurser som nu befinner sig var och var de hade kunnat bidra med ytterligare mervärde. Vid behov flyttar vi om personal så att alla inblandade hammar just där de passar bäst.

Läs mer om Actea

Ekonomi och verksamhetsstyrning

En organisationsförändring kan av många upplevas som omständigt och krångligt men är i själva verket en helt naturlig påföljd på verksamhetsutveckling. Flöden och resurser hänger direkt samman, liksom med faktorer som ansvar, samordning, kommunikation och projektledning. Hoppas man på bättre processer, lönsamhet och produktivitet så gäller det också att se till fördelningen av personal. Rätt person på rätt plats skapar delaktighet och möjligheter för framtiden.

Vi på Actea hjälper er ta fram teoretiska modeller, relevanta underlag och stöttar även upp i samband med genomförandet av förändringsförslag inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. Tack vare vår väl beprövade arbetsmodell Effekttriangeln vågar vi utlova goda resultat som bygger på idén att analysera verksamheten ur tre olika perspektiv – struktur, riktning och kultur. Vi har erfarenhet inom verksamhetsstyrningforskningsunderlag, referenser och kompetens nog för att veta att denna modell är den bästa för att utveckla företag i rätt riktning. Våra insatser inom verksamhetsstyrning anpassas alltid efter era specifika behov och förutsättningar. Kontakta oss gärna för mer information och våra arbetssätt inom operativ verksamhetsstyrning

    KONTAKTA OSS

    SKICKA ETT MEDDELANDE

     

    Sidan skyddas av reCAPTCHA.
    Integritetspolicy. Användarvillkor.