Title Image

Organisationsutveckling – att tänka på

Organisationsutveckling – att tänka på

Verksamhetsutveckling hänger direkt samman med resursanvändande. En verksamhet som är optimerad och uppbyggd på ett genomtänkt sätt är också mer effektiv i användandet av resurser. Personalens tid och energi riktas då mot de processer och rutiner där de faktiskt hör hemma.

I vissa fall är det dock svårt att veta hur man ska hitta fram till de bästa arbetssätten, och att veta vilka förändringar som ska genomföras i vilka delar av verksamheten – vid vilken tidpunkt. Till exempel så är det kanske inte en optimal lösning att satsa på både byte av IT-system och lokalflytt vid en och samma veva. Och även för företag som redan haft mycket att hantera i samband med nerskärningar eller varsel gäller det att tänka igenom situationen ordentligt innan man går vidare med ytterligare förändringsarbeten. Det viktigaste är kanske då att först landa i den egna personalgruppen.

När väl förutsättningarna är de rätta för att faktiskt komma i gång med olika typer av förändringsarbeten så är det också ett bra tips att inte göra allt på en gång. Fokusera istället på enskilda förändringsarbeten och se till att noggrant följa upp implementeringen av dem innan ni går vidare till nästa projekt.

Följande är exempel på insatser som ofta är viktiga delar av en organisationsutveckling.

 

Effektiviserat ledarskap

 

Tydligt och medvetet ledarskap är en viktig del när det kommer till välfungerande organisationer. På så sätt skapas solida ramverk som i sin tur ger förutsättningar för välfungerande processer. Till ledarskapet hör dock inte bara strategier för implementering och uppföljning av företagets mål och visioner utan även medvetenhet om de anställdas mående, motivation, samspel och beteende. För att det ska vara möjligt att ta ledarskapet till nya nivåer är det ofta en bra lösning att ta hjälp av en professionell verksamhetsutvecklare.

 

Företagskultur och värderingar

 

Liksom ledarskapet går företagskultur och värderingar hand i hand med bolagets varumärke och lägger också grunden för personalens trivsel och utveckling. Arbetet med att bygga en värdegrund kräver dock att man aktivt talar om de här frågorna och budskapen internt. Det gäller med andra ord att akta sig för klyschiga och ytliga formuleringar som egentligen inte säger någonting om er organisation.

 

Strategier

 

Begreppet strategi kan av vissa upplevas som opersonligt och kanske också en aning kantigt. Men, faktum är att organisationer som tar fram strategiska riktlinjer och rutiner för hur arbetet ska utvecklas har mycket att vinna både när det kommer till produktivitet, motivation och effektivitet. Se det strategiska arbetet som viktiga stödhjul att luta sig mot och som underlättar för både ledare och anställda. I samband med att strategier tas fram blir det ofta också mycket tydligare vilka åtgärder som behöver göras och på vilka sätt.

Behöver ni hjälp med att komma vidare med er organisationsutveckling? Har ni frågor om vad en verksamhetsutvecklare gör? Kontakta oss på Actea redan idag, vi erbjuder skräddarsydda tjänster och lösningar för era specifika behov.