Archive

Professionell it-styrning | Actea consulting AB

FÖRBÄTTRAD IT-STYRNING

En ny europeisk och nationell reform hade tagits fram och ledde till behov av nya lösningar och system. Kunden behövde stöd i att leda IS/IT-delen av detta program. Insatsen för IT-systemutvecklingen omfattade mer är 100 medarbetare och 120 000 mantimmar per år....

Upphandling och implementering av IT system

UPPHANDLA OCH IMPLEMENTERA IT-SYSTEM

Behovet var att få stöd med framtagande av business case, driva och koordinera upphandling av nytt IT-system samt att projektleda implementeringen av det nya IT-systemet....