Archive

Transformativt ledarskap och organisation

LEDARSKAPSPROGRAM

Målbilden var att bli ETT företag med en enhetlig organisationskultur och i detta är cheferna en viktig del som kulturbärare och som förebilder....