Archive

Effektivisering offentlig sektor konsult

EFFEKTIVISERING

Från handlingsplan till verklig effekthemtagning....

Konsulter för ledningsgruppsutveckling

LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING

Ökad förmåga att arbeta med strategiska utmaningar KUNDENS UTMANING:   Ledningen hade en utmaning att gemensamt utveckla verksamheten för framtiden utifrån ett omfattande förändringsarbete som präglat verksamheten de senaste åren. Målet med utvecklingsinsatsen var att stärka ledningsgruppen i uppdraget att leda och utveckla hela verksamheten. Ledningsgruppen skulle enas och...

Transformativt ledarskap och organisation

LEDARSKAPSPROGRAM

Målbilden var att bli ETT företag med en enhetlig organisationskultur och i detta är cheferna en viktig del som kulturbärare och som förebilder....