Title Image

Processorienterat synsätt – Hållbart ledningssystem

Catharina Svensson föreläser på SIS Perspektivdag den 6 april. SIS är Sveriges största mötesplats för alla som arbetar med ledningssystem och verksamhetsutveckling. Catharina kommer att dela med sig av sin erfarenhet kring Processorienterat synsätt – Hållbart ledningssystem.

Som myndighet är det viktigt med trovärdighet och likabehandling gentemot brukarna/kunderna. Vi har jobbat med att utveckla, bygga upp och föra in ett processorienterat arbetssätt och ett ledningssystem. Detta skapar förutsättningar för att jobba på ett kvalitetssäkrat och likartat sätt över landet och att fokusera på den nytta man vill skapa för brukaren/kunden.

Med ett väl fungerande ledningssystem skapas även bättre förutsättningar för att på ett strukturerat sätt jobba med vidareutveckling av verksamheten. I detta pass berättar vi om resan till ett väl fungerande och hållbart ledningssystem och vad vi upplevt som absolut viktigast att tänka på.