Title Image

PROFESSIONELL, KONKRET OCH TRÄFFSÄKERT UNDERLAG MED IT-GENOMLYSNING

Att hitta rätt IT-system för verksamhetens unika behov är centralt för företagets produktivitet och effektivitet. I vissa fall är det viktigt att investera i lösningar som kan skalas upp eller ned i takt med att företaget utvecklas. I andra fall krävs avancerad, teknologisk funktionalitet eller säkerhetslösningar.

För att hitta fram till rätt system krävs en genomlysning av IT-systemet och en utvärdering av verksamheten som helhet. Då ingår en gedigen analys av organisationens alla nivåer och av de olika teamens enskilda rutiner och processer.

Tack vare en IT-genomlysning formas på så sätt ett konkret och träffsäkert underlag som fungerar som kartläggning av verksamheten och senare underlättar valet av IT-system.

Professionell genomlysning av IT-organisation

Numera fungerar en IT-lösning inte bara som kompletterande verktyg i det operativa arbetet. Systemet ska tvärtom optimera och direkt effektivisera det vardagliga arbetet. Idag är vi mer uppkopplade än någonsin och allt större delar av den vardagliga kommunikationen och av det löpande arbetet sker via digitala system. På grund av detta finns det inte utrymme för ineffektiva IT-system som resulterar i frustration eller flaskhalsar.

Ett bra sätt att undvika detta är att ta in en extern aktör som för analys och genomlysning av verksamheten.

På så vis blir det möjligt att sätta ord på era nuvarande men och framtida behov och mål. Faktorer som i sin tur avgör vilken typ av IT-system som passar er och som avgör om ni behöver en standardlösning, eller om ett skräddarsytt system hade matchat era behov bättre.

Läs mer om Actea

Investera i professionella genomlysningar

Men hur går då genomlysningar till i praktiken? Vi på Actea genomför alltid strukturerade verksamhetsanalyser som undersöker alltifrån rutiner, processer, rollfördelning, informationshantering till kommunikation  –  inom alla berörda delar av  organisationen.

Du som står inför ett förändringsarbete och som ser behovet av en ny IT-lösning kan kontakta oss redan idag. Vi hjälper dig till effektiva och lönsamma arbetsprocesser, bland annat genom professionell genomlysning av er IT-organisation. Till vår hjälp har vi vår effektiva arbetsmodell Effekttriangeln som, med fokus på perspektiven kultur, riktning och struktur och samspelet dem emellan utvärderar ert nuläge och utvecklingsområden.

    KONTAKTA OSS

    SKICKA ETT MEDDELANDE

     

    Sidan skyddas av reCAPTCHA.
    Integritetspolicy. Användarvillkor.