Title Image

PROFESSIONELL IT- STYRNING KONSULTTJÄNSTER

Värdet av effektiviserad IT-styrning och dess inverkan på produktivitet och lönsamhet är väl känt. I denna tid av digital transformation är det viktigare än någonsin att kontrollera att ert system motsvarar verksamhetens behov och
rutiner.

Men, det är inte bara de interna förutsättningarna som avgör vilken typ av IT-
lösning och styrning som passar bäst. Företagets mål- och kundgrupper är en lika viktig faktor att ta hänsyn till. Oavsett om det gäller den egna organisationen eller kundernas upplevelse så bör därmed IT-styrningen anpassas på ett sådant sätt att den genererar mervärde och effektiva processer.

PROFESSIONELL IT-STYRNING

För att förbättra resultat, flöden och upplevelser krävs dock mer än bara avancerad teknologi. Det krävs också en insikt i vilka system och funktioner som skapar positiva kundrelationer samt en förståelse för hur gränssnitt påverkar användarna på olika sätt.

Arbetet med IT-styrning bygger i grund och botten på flexibilitet och på ledningsgrupper som är beredda att snabbt ställa om och utveckla verksamheten i nya riktningar. Dels med utgångspunkt i de rent produktionsmässiga och strategiska förutsättningarna, och dels anpassat efter kundernas krav.

På så vis är det möjligt att hitta fram till organisation av styrning och IT-lösningar som leder vidare till mesta möjliga affärsnytta.

Läs mer om Actea

Actea hjälper dig på vägen till förbättrad IT-styrning och kontroll. Vi erbjuder även tjänster som organisationsutveckling och genomlysning.

Vi vet att effektiva processer, strategier och organisationer är en viktig del av framgångsrika verksamheter i en modern och digitalt transformativ tid. Men för att uppnå detta gäller det inte bara att utveckla själva organisationen eller ledningsgruppen. En viktig faktor är också att investera i tekniska lösningar, plattformar och styrning som faktiskt underlättar arbetsflödet i praktiken. Valet av ett IT-system ska dock inte stressas fram. För att hitta fram till de rätta rutinerna och processerna är det tvärtom avgörande att kartlägga verksamhetens unika behov och förutsättningar. Ert nuläge och era mål ska därför alltid utgöra grunden för era digitala system. Bara genom att först lokalisera problemområden och flaskhalsar är det möjligt att komma tillrätta med onödigt krånglig byråkrati och resursslöseri.

Kontakta oss redan idag för mer information om våra tjänster eller om vår effektiva arbetsmodell Effekttriangeln.

    KONTAKTA OSS

    SKICKA ETT MEDDELANDE

     

    Sidan skyddas av reCAPTCHA.
    Integritetspolicy. Användarvillkor.