Title Image

PROFESSIONELL IT UPPHANDLING – KONSULTTJÄNSTER FÖR EFFEKTIVISERADE ARBETSFLÖDEN

Det finns inte längre utrymme för krångliga, otydliga IT-lösningar med flaskhalsar och resursslösande flöden. Dagens digitaliserade verksamheter kräver effektiva IT-system.

Men hur vet man egentligen vilket system som passar för verksamhetens behov? Vi på Actea stöttar upp i arbetet med att upphandla och implementera rätt lösningar för optimerad IT-styrning. Vår arbetsmodell Effekttriangeln ser till samspelet mellan perspektiven struktur, riktning och kultur och möjliggör effektiva och skräddarsydda utvecklingsinsatser för alla behov och verksamheter.

Vi är medvetna om att byte eller uppgradering av IT-system är en typ av förändringsarbeten som lätt kan ge upphov till oro inom en organisation. Bland annat på grund av att sådana omställningar innebär förändring och krav på att lära nytt. Något som ofta upplevs som en stor utmaning. Eftersom dessa utvecklings- och förändringsarbeten kan vara resurskrävande så vill man också vara säker på att man väljer rätt investering från början. Detta ställer krav på ledningen att tidigt sätta sig in i det stora och snåriga utbudet av systemlösningar.

PROFESSIONELL IT – UPPHANDLING PÅ ERA VILLKOR

Det finns många typer av IT-system med olika funktionalitet, säkerhetslösningar och applikationer. Vissa erbjuder molntjänster, andra bygger på traditionell drift. Innan man bestämmer sig för vilket system som passar bäst behöver man analysera den egna verksamheten för att komma fram till de faktiska behoven.

I det här arbetet är det ofta bra att ta hjälp av en extern aktör som kan innebära ett stöd i omställningsprocessen. Från inledande verksamhetsanalys till upphandling och driftsättning av ett IT-system som motsvarar de företagets och personalens rutiner och processer.

Läs mer om Actea

ACTEA – KONSULTTJÄNSTER FÖR DIN IT UPPHANDLING

Actea har god erfarenhet när det kommer till digital transformation och uppdateringar. Vi vet att det inte räcker med att fokusera på avancerade lösningar som ligger i framkant rent teknologiskt utan fokuserar lika mycket på de anställdas upplevelse. Att personalen trivs med IT-systemet och slipper frustrerande avbrott eller obehagliga överraskningar är med andra ord helt avgörande. Däri ligger vårt fokus i arbetet med upphandling och implementering av IT system för våra kunders behov.

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster inom organisations- och IT-utveckling.

    KONTAKTA OSS

    SKICKA ETT MEDDELANDE

     

    Sidan skyddas av reCAPTCHA.
    Integritetspolicy. Användarvillkor.