Title Image

Projekt och- Programledning

Projekt och- Programledning

Program och programledning av projekt är en metod för att uppnå sina strategiska mål. En programledare hjälper din organisations förändringsarbete, från planering, utförande och implementering i organisationen. Med kombinationen av program och projekt skapas en varaktig positiv förändring inom organisationen.

Vad är program och programledning?

Program och programledning finns till för att stödja en organisations utvecklings- och förändringsarbete. Kort och gott möjliggör programverktygen organisationer att effektivt genomföra större eller mindre förändringar. Ett program ansvarar för, och styr effekterna mot projektens strategiska målbild med en bestämd start och ett bestämt slut.

Programmets åtgärder realiseras i projekt och styr projektens riktning för att uppnå målen för organisationen.

När behövs programledning?

Forskningen visar att det är de mjuka värdena inom en organisation som är svårast att förändra, kanske är det för att det är värden som är svåra att sätta fingret på. Att förändra arbetssättet på ett företag med tydliga arbetssätt, processer och struktur kan vara relativt enkelt, till exempel på ett ekonomiföretag. Det är betydligt mycket svårare att ändra på mjuka värden inom en organisation som till exempel anställdas inställning och attityd.

Programledning innebär att driva denna typ av förändring på ett företag eller inom en avdelning, en förändring som är svår för företaget själva att genomföra eftersom man själva är en del av de värden som man vill förändra.

Varför behövs den här typen tjänster?

Inom vissa företag bidrar den allmänna uppfattningen, ledningsgruppen, kulturen inom företaget och anställdas inställning till sin egen roll på företaget till att skapa en slags stillestånd. Det kan handla om rädsla för att förnya sig, ett tänk som utgår från att man alltid gjort på samma vis och att det är onödigt att göra på något annorlunda. Eller att man helt enkelt har en en eller flera personer som drar ner motivation och attityd inom arbetsgruppen.

En programledare kan vända dessa saker och driver positiva förändringar i organisationen med ökad lönsamhet i fokus.

Skillnad mellan projekt och program

I ett program styrs organisationen mot ett resultat med hjälp av effekter som bildas inom organisationen. I ett program ingår vanligtvis flera olika projekt. När ett program får styra ett projekt resulterar det i samma positiva organisatoriska resultat som ett projekt vanligtvis resulterar i men med större hänsyn till organisationens mjuka värden och värderingar.

Behöver ditt företag hjälp med att utveckla och göra positiva förändringar för organisationen? Har ni frågor om vad en programledare kan göra för just er verksamhet? Kontakta Actea redan idag, vi hittar skräddarsydda lösningar och konsulttjänster för att förbättra er organisation.

“Denna text är skriven i marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Actea.”