Title Image

KONSULTTJÄNSTER – SPARA RESURSER INOM PROJEKTLEDNING OCH PROGRAMLEDNING

Utvecklingsinsatser och organisativa förändringar som berör många team och anställda kan lätt komma att innebära en hel del påfrestningar. Ju fler som ska lära sig nytt, desto krångligare. Men kompetent projektledning kan ta arbetet i nya riktningar.

Byte av IT-system är ett typexempel på förändringar som kant skaka om och oroa en verksamhet. Helt enkelt eftersom de flesta inom organisationen är beroende av att kunna hantera sådana plattformar för att bedriva sitt arbete på ett effektivt sätt. Samtidigt har de flesta anställda olika önskemål, kompetens och behov i fråga om gränssnitt och teknisk funktionalitet, och det är långt ifrån enkelt att hitta en lösning som matchar allas unika behov och förutsättningar.

Förutom att många, rent instinktivt, känner oro och motstånd för förändringar så kräver operativ verksamhetsstyrning även en hel del resurser, i form av pengar, tid och energi. Framförallt i början av utvecklingsprocessen då arbetet och planerna fortfarande kan upplevas som ganska otydliga och flytande. På grund av detta är det bra att ta hjälp av en professionell projektledare som kan underlätta introduktionen och lanseringen av förändringsinsatsen. Detta oavsett om det gäller ett IT-system, samordnandet och genomförandet av verksamhetsutveckling eller ledarskapsutveckling.

TIPS FÖR PROJEKTLEDNING

Samordnande ja, i stort är det just sådana insatser som projektledarrollen handlar om. Istället för att ledningen, avdelningschefer och andra anställda ska behöva lägga onödigt mycket tid eller energi på att själva initiera och genomföra förändringar så kan vi på Actea ta ansvar över hela förändringsarbetet. Både vad gäller implementeringen av nya system, strategier och affärsprocesser samt när det gäller beteendefokuserade insatser.

Vi ser också till att koppla in alla eventuella nödvändiga externa resurser som kan tänkas behövas i samband med arbetet.

Vi kan med andra ord ta ett helhetsansvar över alltifrån förändringsledning, planering, budgetering, styrning, ledarskap, riskhantering och uppföljning samt organisera samarbetet med externa partners och leverantörer. I detta arbetet tar vi hjälp av vår vår unika arbetsmodell Effekttriangeln. Denna hjälper oss att ta fram ett metodiskt och strategiskt relevant underlag med fokus på det tredimensionella samspelet mellan riktning, kultur och struktur. Verksamhetsstyrning är omfattande process som sträcker sig bortom planering och genomförande, men Effekttriangeln gör det lättare att etablera en dialog som baseras på ert helhetsperspektiv.

Läs mer om Actea

Kurs inom programledning

För att förändringarna ska resultera i förbättrade flöden, stärkt produktivitet och god lönsamhet även ur ett långsiktigt perspektiv är det dessutom viktigt att arbetet följs upp löpande. En projektledare vet hur man bör arbeta rent metodiskt för att etablera hållbara förändringar på ett sätt som också underlättar för samtliga inblandade.

Arbetar ni mer många olika projekt parallellt? Känns det kanske onödigt att engagera personal och ledning i flera olika satsningar, trots att de egentligen hänger ihop och också borde kunna koordineras på ett bättre sätt? Programledning kan då vara den rätta lösningen för er. Vi på Actea kan hjälpa dig med professionell och strategisk programledning men kan också erbjuda kurs i programledning – för just era unika behov.

Kontakta oss gärna för mer information eller tips om programledning och dess effekter på verksamheten. Vi har även lösningar för dig som vill utveckla företagets ledningsarbete, IT-lösningar eller verksamhetsplanering.

    KONTAKTA OSS

    SKICKA ETT MEDDELANDE

     

    Sidan skyddas av reCAPTCHA.
    Integritetspolicy. Användarvillkor.