Ramavtal

MYNDIGHETER

Centrala Studiestödsnämnden (CSN)
Domstolsverket
Försvarets Materielverk (FMV)
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB)
Riksdagsförvaltningen
Riksgälden
Sjöfartsverket
Trafikverket

LANDSTING

Region Skåne
Stockholms Läns Landsting
Södermanlands läns landsting
Västra Götalandsregionen

LÄNSSTYRELSER

Länsstyrelsen i Stockholms Län

KOMMUNER

Kinda Kommun
Falkenbergs Kommun
Göteborgs Stad
Halmstad Kommun
Hylte Kommun
Kungsbacka Kommun
Linköpings Kommun
Malmö Stad
Norrköpings Kommun
Örebro Kommun
Strängnäs Kommun
Uppsala Kommun
Laholms Kommun

Ordmoln upphandling