Archive

Dataskyddsförordningen GDPR

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN, GDPR FÖR SVENSKA KOMMUNER

Dataskyddsförorningen - GDPR BAKGRUND - Vad är GDPR? GDPR ”The General Data Protection Regulation” är den engelska förkortning av det som på svenska heter Dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018 och kommer då att ersätta PuL. Syftet är att...

ILS Integrated logistics support

ILS- OCH SYSTEMSÄKERHETSARBETE

Uppdragsgivaren har uppgiften att genomföra en stor modifiering och livstidsförlängning av ett fartygssystem....

Avancerat tekniskt systemstöd

TEKNISK SYSTEMSTÖD

Uppdragsgivaren innehar design-, konfigurations- och driftansvar för ett antal flygande system. ...

Effektivisering offentlig sektor konsult

EFFEKTIVISERING

Från handlingsplan till verklig effekthemtagning....

Professionell it-styrning | Actea consulting AB

FÖRBÄTTRAD IT-STYRNING

En ny europeisk och nationell reform hade tagits fram och ledde till behov av nya lösningar och system. Kunden behövde stöd i att leda IS/IT-delen av detta program. Insatsen för IT-systemutvecklingen omfattade mer är 100 medarbetare och 120 000 mantimmar per år....

Upphandling och implementering av IT system

UPPHANDLA OCH IMPLEMENTERA IT-SYSTEM

Behovet var att få stöd med framtagande av business case, driva och koordinera upphandling av nytt IT-system samt att projektleda implementeringen av det nya IT-systemet....

Effektivare underhållsverksamhet

EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

Kunden behövde prioritera sina förebyggande underhållsåtgärder och skapa en effektivare verksamhet där en bristande samverkan var en av utmaningarna....

Konsulter för ledningsgruppsutveckling

LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING

Ökad förmåga att arbeta med strategiska utmaningar KUNDENS UTMANING:   Ledningen hade en utmaning att gemensamt utveckla verksamheten för framtiden utifrån ett omfattande förändringsarbete som präglat verksamheten de senaste åren. Målet med utvecklingsinsatsen var att stärka ledningsgruppen i uppdraget att leda och utveckla hela verksamheten. Ledningsgruppen skulle enas och...