Title Image

SCARF-workshop: motivation och feedback utifrån hjärnans principer

SCARF-workshop: motivation och feedback utifrån hjärnans principer

Välkommen på en workshop som bygger på hjärnforskning och som ger dig nya insikter om de biologiska och kemiska drivkrafter som styr oss på jobbet.

SCARF är en forskningsbaserad ledarskapsmodell som bygger på senaste forskningen inom kognitiv neurovetenskap. Modellen har väckt stort intresse runt om i världen och lett till att många sanningar om ledarskap nu börjar ifrågasättas, bland annat menar forskare att synen på feedback behöver omprövas. SCARF utgår från hjärnans principer och skapar ökad medvetenhet om hur människor fungerar och agerar. Workshopen är baserad på den senaste neurovetenskapliga forskningen och ger dig som ledare kunskap om hur du skapar förutsättningar för dina medarbetare att vara i ett tillstånd där de är förändringsvilliga, kreativa och har lätt för att fokusera och samarbeta med andra.

Workshopen äger rum 5 september 2018 och leds av Maria Tornberg som är certifierad på NeuroLeadership Institute i USA.

För mer information och anmälan, vänligen klicka här.