Title Image

Stärk företaget inifrån med en erfaren ledarskapskonsult

Stärk företaget inifrån med en erfaren ledarskapskonsult

Synen på ledarskap varierar från verksamhet till verksamhet. I vissa företag är resultat och produktivitet en central del, medan andra organisationer fokuserar på ledarskap som framförallt handlar om att utveckla och motivera de anställda.

Oavsett vilken typ av ledarskap ni väljer att utgå ifrån inom er organisation så finns det alltid anledningar för att investera i ledarskapsutbildning som i förlängningen kan gagna verksamheten som helhet. Lika viktigt som det är att er personal utbildas för att hänga med i branschens snabbt växlande kompetenskrav, lika viktigt är också själva ledarskapet när det kommer till att leda arbetet framåt.

En skicklig och erfaren aktör kan hjälpa er med rådgivning för just era unika behov. Oavsett vilken typ av verksamhet ni vill vara eller vilka värderingar och förhållningssätt ni vill lyfta så är det ofta en bra lösning att anmäla företagets ledning till en skräddarsydd ledarskapsutbildning i Göteborg eller Stockholm. Då kan ni få tips och råd om vilken typ av strategier och arbetssätt som passar er.

Följande är exempel på viktiga delar i arbetet med ledarskap och ledningsgruppsutveckling:

Analys

Alla ledningsgrupper fungerar på olika sätt och har i grund och botten olika uppdrag, beroende på vilken verksamhet de arbetar inom. Först genom att lära känna organisationen som sådan och noggrant utvärdera ledningens syfte blir det möjligt att lokalisera flaskhalsar och problemområden. Utifrån dessa är det sedan lättare att planera in specifika åtgärder.

Målbilder

Alla former av utvecklingsarbeten underlättas av att det finns en tydlig målbild, en slutdestination som styr och leder arbetet fram. Du som lägger tid och energi på att ta fram ett tydligt och konkret underlag och förslag på vad du/ni vill uppnå kommer också motivera och inspirera de anställda i högre utsträckning.

Kompetensutveckling är ett viktig inslag inom alla olika delar av företaget, men i många fall kan det vara bra att börja med att se till att ledningen kan ta täten – redan i ett tidigt skede. Investera i ledarskapsutbildning i Stockholm eller Göteborg via oss på Actea. Vi är en ledarskapskonsult som tar fram effektiva ledarskapsstrategier för just era förutsättningar.