Title Image

Strategi – en väg till effektiva affärsprocesser

För oss på Actea är strategibegreppet centralt och något vi ständigt återkommer till i arbetet med våra kunder. På samma sätt som det är viktigt att formulera företagets vision och mål så underlättas affärsprocesserna av att ni också satt ord på era olika strategier.

Tack vare genomarbetade och etablerade strategier blir det tydligt för medarbetarna hur de ska ta sig vidare i arbetet på ett effektivt sätt, samtidigt som de olika affärsprocesserna får mer enhetliga ramar. Men hur ska då arbetet med detta läggas upp?

Genom att faktiskt samla strategibegreppen och fylla dem med bestämda värden och riktlinjer blir det tydligare för alla inom organisationen hur de ska förhålla sig till olika arbetsuppgifter och processer. Konsekventa förhållningssätt till varumärkets vision, mål och strategi minskar även risken för konflikter eller flaskhalsar, vilket i sin tur underlättar smidiga arbetsflöden, stärkt produktivitet och lönsamhet.

Vad är strategi?

Ja, vad innebär egentligen en strategiplan ? Hur ser de ut?

En strategisk plan kan beskrivas som ett slags komplement till verksamhetsplanen. Ett underlag som sätter ord på hur verksamhetsplanens olika insatser och processer ska genomföras rent praktiskt – för bästa resultat. Om en verksamhetsplan sätter ord på var du vill vara vid en specifik tidpunkt så förklarar en strategisk plan hur du tar dig dit på bästa sätt, utifrån var du befinner dig idag.

Genom att sätta ord på företagets olika strategier för olika sammanhang så har man kommit en bra bit på vägen, men naturligtvis krävs också operativ styrning och ledningsinsatser för bästa resultat.

För att strategierna ska fungera effektivt är det också viktigt att vision och mål är formulerade på rätt sätt och efter verksamhetens faktiska behov.

Läs mer om Actea

Actea – kompetent strategiorganisation

För att komma tillrätta med verksamhets- och strategiplaner som verkligen matchar företagets behov rekommenderas samarbete med en kompetent aktör som oss på Actea. Vi tar ett helhetsgrepp som omfattar alltifrån strategi, vision och mål, effektiva processer och resurser och skräddarsyr sedan en lösning som matchar era utmaningar. Naturligtvis stöttar vi er under hela processen, från planering till genomförande och uppföljning.

Vår erfarenhet i kombination med arbetsmodellen Effekttriangeln hjälper er organisation till smidiga arbetsflöden och stärkt lönsamhet. Vi analyserar företagets processer och organisation utifrån perspektiven struktur, riktning och kultur och hittar efterhand fram till relevanta utvecklingsområden. Utvecklingsarbetet sker alltid med mesta möjliga fokus på relationer och kommunikation som vi vet är avgörande faktorer för att stärka en verksamhet inifrån, på alla nivåer.

Vi ser era möjligheter och hjälper er med att formulera fokusområden och strategier som kan ta er till helt nya nivåer och som aktivt bidrar till att ni växer som företag. Kontakta oss idag för mer information om våra tjänster inom exempelvis verksamhetsutveckling, IT-upphandling och ledarskapsprogram.

    KONTAKTA OSS

    SKICKA ETT MEDDELANDE

     

    Sidan skyddas av reCAPTCHA.
    Integritetspolicy. Användarvillkor.