Struktur – Hållbar framgång på verksamhetsnivå

Struktur – Hållbar framgång på verksamhetsnivå

Processorientering
– Effektivisera flöden och processer

Att utveckla sin organisation handlar om att effektivisera verksamheten, processer och projekt. För bästa resultat ska arbetet alltid anpassas efter verksamhetens unika förutsättningar och behov.

Inom en organisation är det viktigt att alla tillgängliga resurser utnyttjas på ett effektivt sätt, att rätt person är på rätt plats och ges möjlighet till utveckling och framåtrörelse. En välfungerande organisation bygger dessutom på behovsbaserade produktionsstrategier och processer, tydliga mål och följsamhet med organisationens strukturer. Det kräver aktiv organisationsutveckling som bör anpassas efter rådande förutsättningar och behov. Det finns inga universella lösningar eller givna framgångsrecept som fungerar för alla företag. Allt behöver anpassas. 

Hur tar man då verksamheten framåt? 

Först av allt krävs en kartläggning av företagets nuläge; processer, aktiviteter och rutiner. Naturligtvis är det då viktigt att alla anställda, chefer och medarbetare ges möjlighet att dela med sig av sin bild av nuläget. Först då blir det möjligt att identifiera områden som upplevs som problematiska. Genom att inkludera så många som möjligt väcks dessutom engagemang, motivation och en känsla av att vara delaktig och att aktivt bidra till utvecklingsarbetet. 

För er som planerar organisationsutveckling är det viktigt att tänka på att det kan vara svårt att skaffa sig en tillräcklig bra bild över organisationens när man befinner sig i kärnans mitt. Actea kan som en extern konsult inom organisationsutveckling se organisationen med nya ögon och ta arbetet till nya nivåer. Med gedigen erfarenhet från många olika typer av verksamheter och bolag kan vi guida er till nya organisatoriska system som både förbättrar produktion, resultat och intern kommunikation. 

Våra konsulter har gedigna kunskaper inom organisationsutveckling där processorientering och processutveckling är en väsentlig del. Som en del i att skapa tydlighet och delaktighet behövs processerna visualiseras och dokumenteras i processledningsverktyg såsom tex 2C8 och Visio i vilka vi har utbildning och djup kompetens inom. Vidare har vi också konsulter som har specialiserat sig och certifierat sig i Business Transformation Architect läs mer om det här!

Acteas arbete med organisationsutveckling sker i etapper och ni kommer att vara delaktiga och kommer dessutom löpande att bjudas in för att utvärdera arbetet. Vi ser transparens och kundnära samarbeten som avgörande för att hitta fram till optimala lösningar och något som förhindrar onödiga missförstånd eller felsatsningar.

Oavsett om ni hoppas på en organisationsutveckling för ökat kundfokus, hållbarhet, nya samverkansrutiner eller styrmodeller så kan Actea hjälpa er till effektiva strategier för just era behov. Kontakta oss för mer information om våra tjänster inom organisationsutveckling.

Verksamhetsplan

Framgångsrika organisationer bygger på analyser, utvärderingar och planering. Ta kontrollen redan idag, investera i en verksamhetsplan som gör det lättare att möta framtida aktiviteter, investeringar och utmaningar på ett lönsamt sätt.

Actea är specialister när det kommer till att ta fram underlag som matchar företags unika förutsättningar och som även tar hänsyn till budget och andra styrdokument. Vi vet värdet av insiktsfull planering och hur det faktiskt är möjligt att bygga långsiktig affärsnytta med hjälp av noggranna förberedelser.

Du som är intresserad av vad en verksamhetsplan innebär, hur den tas fram och vad den kan innebära för ditt bolag hittar mer information här nedanför.

Ladda ner vår mall för verksamhetsplan

Fyll i din e-post för att ta del av vår mall för verksamhetsplan
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.