Struktur – Hållbar framgång på verksamhetsnivå

Struktur – Hållbar framgång på verksamhetsnivå

Processorientering
– Effektivisera flöden och processer

För att möta ökande krav på hållbarhet, kundnytta, informationssäkerhet, flexibilitet, lönsamhet, etc. är det viktigt att förstå hur verksamhetens processer fungerar utifrån ett helhetsperspektiv. Man måste kunna förstå och hantera frågor som: Hur och var konsumeras resurser? Hur skapar organisationen kundvärde? Vilken slags information hanteras, av vem, och var? Var finns flaskhalsar och överflödig administration? Utförs onödiga arbetsmoment?

Genom att se på sin verksamhet utifrån ett processperspektiv istället för som en rad samverkande funktioner säkerställs ett fokus på det gemensamma flödet, med kunden i fokus, och där utveckling sker utifrån helhetsperspektiv istället för lokal suboptimering. Det skapar förutsättningar att hantera utmaningar och krav på ett effektivt sätt och med bestående effekter.

Actea erbjuder expertis, metodik och ett professionellt genomförande som baseras på aktuell forskning och best-practice, där våra erfarna managementkonsulter anpassar angreppssätt och lösning efter just era utmaningar och behov. 

Exempel på vad vi erbjuder inom processorientering:
• Effektivisering
• Processkartläggning
• Värdeflödesanalys
• Processmätetal och ständiga förbättringar
• Processorganisation – forum, roller och ansvar

Effektivt processarbete kräver kunskap, erfarenhet och helhetsperspektiv

Våra samlade erfarenheter spänner sig från genomförande av stora globala processinitiativ till mindre projekt inom en organisation, både inom privat och offentlig sektor. Den gemensamma nämnaren är att vi förstår både möjligheterna och utmaningarna med ett processorienterat arbetssätt, och hur det påverkar organisationer och individer när vi genomför projekt. 

Vi förstår vikten av ett helhetsperspektiv med en tydlig målbild, och där processarbetet kopplas till kundbehov, verksamhetens strategi  samt förutsättningar och omvärld

När vi stöttar våra kunder med processledning använder vi:
• Bolagets samlade kompetens med mer än 20 års erfarenhet inom området
• Erfarna konsulter som arbetat med processorientering både i teori och praktik – i uppdrag och som linjechefer
• En tydlig metodik genom de tre stegen: Förbereda, Genomföra, Etablera
SIQ-modellen

Verksamhetsplan

Framgångsrika organisationer bygger på analyser, utvärderingar och planering. Ta kontrollen redan idag, investera i en verksamhetsplan som gör det lättare att möta framtida aktiviteter, investeringar och utmaningar på ett lönsamt sätt.

Actea är specialister när det kommer till att ta fram underlag som matchar företags unika förutsättningar och som även tar hänsyn till budget och andra styrdokument. Vi vet värdet av insiktsfull planering och hur det faktiskt är möjligt att bygga långsiktig affärsnytta med hjälp av noggranna förberedelser.

Du som är intresserad av vad en verksamhetsplan innebär, hur den tas fram och vad den kan innebära för ditt bolag är välkommen att kontakta oss. Vill du komma igång på egen hand kan du ta del av vår mall för verksamhetsplan här nedan.

Ladda ner vår mall för verksamhetsplan

Fyll i din e-post för att ta del av vår mall för verksamhetsplan
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.