Teknisk information

Actea Consulting har bred kompetens inom de flesta av de olika elementen inom ILS (Integrated Logistics Support) eller IPS (Integrated Product Support), som det alltmer börjat kallas.

Särskilt djup kompetens och erfarenhet har vi på Actea inom elementet Teknisk Information.

Teknisk Information omfattar alla aktiviteter som krävs för att hantera publikationer/dokumentation för en produkt/materielsystem under hela dess livscykel. Aktiviteterna omfattar kravställning och analys för vilken information/dokumentation som behövs för olika målgrupper i livscykelns olika skeden, planering, framtagning, leverans och uppdateringar samt upphävande av teknisk information.

Den tekniska informationen för en produkt/materielsystem är helt avgörande för att den ska kunna installeras, användas, underhållas, repareras, och avvecklas på ett kontrollerat, genomtänkt och effektivt sätt.

ACTEA OCH TEKNISK information

Acteas konsulter inom kompetensområdet har flera decenniers erfarenhet som teknikinformatörer eller informationsingenjörer. Vi arbetar med teknisk information i huvudsak inom försvarsindustrin och healthcare.

Vill du veta mer om Actea och teknisk information?

Håkan Olofsson
Håkan Olofsson
Affärsområdeschef Försvar
Niclas Ivarsson
Niclas Ivarsson
Affärsområdeschef Försvar

Läs mer om våra kompetensområden: