Title Image

Three Column Grid

Check out our work
  • Sort Portfolio:
  • All
  • Integrated Logistics Support
  • IT Management
  • Kommuner och kommunala bolag
  • Myndigheter
  • Näringsliv
  • Verksamhet och Organisation
Dataskyddsförordningen GDPR

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN, GDPR FÖR SVENSKA KOMMUNER

ILS Integrated logistics support

ILS- OCH SYSTEMSÄKERHETSARBETE

Avancerat tekniskt systemstöd

TEKNISK SYSTEMSTÖD

Utveckling av drönarverksamhet

VERKSAMHETSUTVECKLING MED DRÖNARE

Effektivisering offentlig sektor konsult

EFFEKTIVISERING

Professionell genomlysning IT organisation

GENOMLYSNING IT-ORGANISATION

Professionell it-styrning | Actea consulting AB

FÖRBÄTTRAD IT-STYRNING

Upphandling och implementering av IT system

UPPHANDLA OCH IMPLEMENTERA IT-SYSTEM

Effektivare underhållsverksamhet

EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

Konsulter för ledningsgruppsutveckling

LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING

Transformativt ledarskap och organisation

LEDARSKAPSPROGRAM

Organisationsutveckling för ökat kundfokus

ORGANISATIONSUTVECKLING