Utbildning förändringsledning

Utbildning

ATT MÖTA OCH LEDA I FÖRÄNDRING

På Actea bidrar vi till trygga och robusta ledare med mod att leda i förändring mot önskade resultat och för bättre samhällsnytta. Ett sätt att göra det är att utbilda i förändringsledning med fokus på hur förändring påverkar oss människor och hur du som ledare kan anpassa ditt ledarskap och skapa bättre förutsättningar både för dig själv och dina medarbetare i förändringen.

Vi vänder oss därför till dig som vill:

  • Få kunskap om vad som händer med människor i förändring
  • Bli tryggare i att möta förändring
  • Få stärkt förmåga att leda i förändring
  • Lära sig mer om förändringsledning i praktiken

För att kunna leda sig själv och andra måste en förhålla sig till att det ständigt pågår förändring och beakta omvärlden som den är. Ledarskapet är inte statiskt utan behöver ständigt utvecklas och anpassas utifrån vem du möter och i vilken situation/sammanhang du befinner dig i. Det handlar om att skapa relationer, lära känna medarbetarna, utveckla kommunikationen och bygga tillit. En ledare behöver även förstå och vara nyfiken på hur människor agerar och beter sig samt rusta sig med verktyg, metoder och ett gott förhållningssätt.

Vår utbildning fokuserar på hur vi människor reagerar i förändring, vikten av kommunikation och hur du som ledare kan anpassa ditt ledarskap för bättre samskapande i förändringen. Genom att skapa förutsättningar för psykologisk trygghet och motivation kan du i stället för motstånd få ett driv i förändringsarbetet där ni tillsammans leder arbetet framåt. De verktyg och metoder som gås igenom i utbildningen bygger på forskning och evidens som stödjer förändringsledarskapets olika byggstenar. Inom varje del finns ett antal verktyg och metoder som skapar effekt och förflyttning både på kort och lång sikt.

Vi arbetar utifrån upplevelsebaserad inlärning. Det innebär att vi arbetar med att i alla steg ge en teoretisk grund, praktisera och reflektera utifrån egna erfarenheter. Metoden möjliggör även för dig att skapa ett nytt nätverk av kollegor från andra verksamheter med gemensamma erfarenheter. För bästa inlärning och effekt arbetar vi med grupper om 5-14 deltagare*.Vårerbjudande

Pris: 4595 kr exkl moms . Vill du ta med en kollega? Då betalar ni endast 6890kr exkl moms för två! 
När: Introduktion (vi skickar material som du själv går igenom för att förbereda dig)
Grundkurs 30 maj och Fortsättningskurs 13 juni kl 09:00 – 12:00
Var: Distans (Teams)
Anmälan: Via intresseformuläret längst ner på sidan.
(Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda)

Utbildningsteamet har gedigen erfarenhet från bland annat ledarskap, ledarutveckling, verksamhetsutveckling, projektledning samt förändringsledning. Teamet har erfarenhet från så väl privat som offentlig sektor. Alla i teamet är även diplomerade ICF coacher.

  • Våra konsulter står väl grundade i både det strukturella och kulturella perspektivet där vi utgår från kundnyttan och kundens befintliga värdegrund
  • Våra konsulter har verksamhetsperspektivet i fokus med de tre enheterna; individ, grupp, verksamhet
  • Våra konsulter behåller fokuset på vad som kan bli bättre från en redan bra grund.
  • Våra konsulter litar på varje medarbetares goda intentioner och vilja till att bidra till helheten.
  • Vi stärker medarbetarens förmågor i att ta eget ansvar för sig själv och för sin utveckling.
  • Våra konsulter har fokus på det som vill utvecklas och kan förstärkas.
Anna Färnevik
Anna Färnevik
Managementkonsult
Emma Harrysson
Emma Harrysson
Managementkonsult
Susanna Lövung Sjöberg
Susanna Lövung Sjöberg
Managementkonsult

Vid intresse, fyll i nedan formulär så kontaktar vi er för fortsatt dialog.

Actea är ensamt personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Dina uppgifter hanteras av Actea Consulting AB och dess underleverantörer endast i den utsträckning det krävs för att hantera din bokning och efterföljande utvärdering.

Intresseanmälan utbildning

Namn(Obligatoriskt)
E-post(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.