Title Image

Utbildningar- bkup

Utvecklas åt rätt håll med våra utbildningar
utb-4

Ta organisationen genom en lyckad förändringsprocess

FÖRÄNDRINGSLEDNING

Står du inför att realisera långsiktiga mål och strategier? Har du behov av att göra en kulturförändring för att nå framtida utmaningar? Ska du utveckla arbetssätt eller införa nya stödsystem i verksamheten? Förändringar kan ha många olika anledningar och syften, det de har gemensamt är att vi behöver göra saker på ett nytt sätt. Genom kunskap och förståelse kan du initiera och driva förändringsarbetet så att det sker i den riktning du vill.

LÄS MER

Skapa effekt i vardagen

UTVECKLANDE LEDARSKAP (UL)

Utvecklande ledarskap (UL) är den svenska modellen av transformational leadership, en av världens mest omfattande ledarteorier. UL är den ledarmodell som har den tydligaste påverkan på resultatet i organisationen, och är också den ledarmodell som forskarna ser bäst kommer klara av att leda 80- och 90-talisterna.

Actea är idag Sveriges ledande utbildningsföretag inom Utvecklande Ledarskap och vi har under många år vidareutvecklat konceptet för att säkerställa att ledare i näringsliv och offentlig sektor får de verktyg och de insikter de behöver för att skapa resultat i det vardagliga ledarskapet.

LÄS MER
Konsulter för ledningsgruppsutveckling
utb-2

Medarbetarsamtal ur ett UL-perspektiv

UTVECKLANDE MEDARBETARSKAP

Den här utbildningen vänder sig till dig som har gått utbildningen Utvecklande Ledarskap (UL). UL är den svenska modellen av transformational leadership, en av världens mest omfattande ledarteorier och är den ledarmodell som har den tydligaste påverkan på ett positivt resultat i organisationen. Actea är idag Sveriges ledande utbildningsföretag inom Utvecklande Ledarskap och vi har under många år vidareutvecklat konceptet för att säkerställa att ledare i näringsliv och offentlig sektor får de verktyg och de insikter de behöver för att skapa resultat i det vardagliga ledarskapet.
Fördjupningsdagen Utvecklande Medarbetarskap fokuserar hur medarbetarsamtal kan genomföras utifrån grunderna i UL.

LÄS MER

Skapa framgång genom ledningsgruppen

EFFEKTIV LEDNINGSGRUPP

Effektiva och samspelta ledningsgrupper med fokus på affärer är grunden för framgångsrika företag. Målet är att ledningsgruppen skall maximera sin effektivitet i syfte att bli än mer produktiv och öka sin påverkan på lönsamheten.

Den metod vi utgår från har sin grund i aktuell forskning kring hur effektiva ledningsgrupper arbetar. Metoden är väl beprövad och har en positiv påverkan på effektivitet och resultat.

LÄS MER
ljus-eff-ledning
män-vid-dator

Att leda genom andra chefer

INDIREKT LEDARSKAP

IL – Indirekt Ledarskap är ett av Försvarshögskolan kvalitetssäkrat koncept för ledare som befinner sig på högre organisatorisk nivå där man som ledare har en eller flera ledarnivåer mellan sig och medarbetarna.

Att leda genom andra chefer handlar om att föra ut mål, visioner och värderingar i organisationen via sina underställda chefer. Att kunna kommunicera via andra ledare kräver en förmåga till abstraktion, modelltänkande och hantering av parallella tidsskalor. Det ställer stora krav på helhetstänk och förmåga att kunna delegera på ett sätt som skapar tillit.

Att leda genom andra chefer handlar i mångt och mycket om att vara en god förebild, leva som man lär och att ställa tydliga och uttalade krav på sina underchefer.

LÄS MER