Title Image

Utbildningar

Utvecklas åt rätt håll med våra utbildningar
utb-4

Ta organisationen genom en lyckad förändringsprocess

FÖRÄNDRINGSLEDNING

Står du inför att realisera långsiktiga mål och strategier? Har du behov av att göra en kulturförändring för att nå framtida utmaningar? Ska du utveckla arbetssätt eller införa nya stödsystem i verksamheten? Förändringar kan ha många olika anledningar och syften, det de har gemensamt är att vi behöver göra saker på ett nytt sätt. Genom kunskap och förståelse kan du initiera och driva förändringsarbetet så att det sker i den riktning du vill.

Kontakta Anders Larsson för mer information och möjlighet till en kundanpassad lösning som passar er.

anders.larsson@actea.se

Skapa effekt i vardagen

UTVECKLANDE LEDARSKAP (UL)

Utvecklande ledarskap (UL) är den svenska modellen av transformational leadership, en av världens mest omfattande ledarteorier. UL är den ledarmodell som har den tydligaste påverkan på resultatet i organisationen, och är också den ledarmodell som forskarna ser bäst kommer klara av att leda 80- och 90-talisterna.

Actea är idag Sveriges ledande utbildningsföretag inom Utvecklande Ledarskap och vi har under många år vidareutvecklat konceptet för att säkerställa att ledare i näringsliv och offentlig sektor får de verktyg och de insikter de behöver för att skapa resultat i det vardagliga ledarskapet.

Kontakta Anders Larsson för mer information och möjlighet till en kundanpassad lösning som passar er.

anders.larsson@actea.se

Konsulter för ledningsgruppsutveckling

Att leda andra utan att vara chef

Leder du andra på jobbet? Kanske arbetar du som samordnare, leder projekt, eller hoppar in för chefen vid behov? Kanske har du en ledarroll men önskar att utveckla din kompetens.

Ledarskap handlar i slutändan om relationer, till dig själv och till andra. Det handlar inte om vilken titel du har, utan om hur du förvaltar det förtroende du har fått. Att hitta balansen mellan att “chefa” och att leda är en utmaning, likaså att hitta sin personliga ledarstil. Att leda en grupp kan också bjuda på en rad utmaningar när det kommer till dialog och dynamik, också för dig med lång erfarenhet.

Kontakta Lena Grönqvist för mer information och möjlighet till en kundanpassad lösning som passar er.

lena.gronqvist@actea.se

Destruktivt ledarskap