Title Image

Utvärdering pandemihantering – Intervju med Viktor Storberg Svahn

Utvärdering pandemihantering – Intervju med Viktor Storberg Svahn

Nu genomför Actea Consulting ett stort utvärderingsarbete av hur en medelstor kommun i Stockholmsområdet hanterat pandemin.

Arbetet utgår från krisledningen inom socialförvaltningen och fokuserar på att se till kvalitén i den kommunala hälso- och sjukvård som givits vid äldreboenden och inom hemtjänst. Syftet med arbetet är att kartlägga insatserna som genomförts samt deras resultat för att sedan utvärdera vad som kan utvecklas och bli bättre framöver.

Viktor Storberg Svahn, affärsområdeschef kommun & region på Actea Consulting är del av teamet som just nu genomför utvärderingsarbetet för en medelstor kommun i Stockholmsområdet. Teamet består av konsulter med lång erfarenhet och stor trygghet inom såväl krisledning som hälso- och sjukvård.

–  På Actea Consulting verkar vi för det robusta samhället som innebär att skapa kontinuitet, beredskap och en tillräckligt effektiv tröskel för att klara av kriser i samhället. Vårt arbete syftar till bevarandet av invånarnas liv och hälsa, samhällets funktionalitet. Vi vill bidra till samhällsnytta, berättar Viktor.

Att utvärdera pandemihanteringen är av största vikt, speciellt för kommuner. Vi måste utvärdera för att kunna se och granska sakfrågor i detalj. Beslut har varit tvungna att fattas snabbt under rådande pandemi och det är av stor vikt att vi bedömer att processer följer de lagar, regler och riktlinjer som finns från Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och regionen.

Läs mer om Actea

Genom att arbeta utifrån modellen After Action Review (AAR) får vi fram ett nuläge som vi sedan utgår från. Därefter ser vi till vad läget bör vara och vad som är best practice utifrån just organisationens specifika förutsättningar. En viktig del i vårt arbete är att vi tar fram en handlingsplan för att minska gapet mellan nuläget och önskat läge som är anpassad efter organisationens förmåga att klara av den fortsatta krisen och även framtida scenarion.

– Det är viktigt att stanna upp, ta sig tid till att reflektera och kunna se situationen utifrån ett lärande sätt utan att lägga värdering i det. Vårt uppdrag är inte att granska och påpeka eventuella felaktigheter och brister. Syftet med vårt arbete är att lära, utvecklas och skapa beredskap och trygghet inför framtiden, berättar Viktor.

Personer som ingår i arbetet är förvaltningsledning och nyckelpersoner som haft roller inom förvaltningens krisledning. Vi genomför intervjuer och djupgående enkäter med de utförare som finns inom kommunen. Hela genomförandet är pandemisäkrat och genomförs digitalt för allas trygghet. På så sätt kan personer som arbetar på olika platser enkelt delta vid mötena.

Vill du veta mer om hur vi kan bistå er organisation i utvärderingsarbete av er pandemihantering?

Kontakta Viktor Storberg Svahn på: 

    KONTAKTA OSS

    SKICKA ETT MEDDELANDE

     

    Sidan skyddas av reCAPTCHA.
    Integritetspolicy. Användarvillkor.