LEDARSKAP OCH ORGANISATION I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD

En digital värld med fler krav på flexibilitet och utveckling innebär också fler krav på effektivt ledarskap. Plötsligt är det viktigare än någonsin att både vara i framkant och samtidigt finnas där för medarbetarna under förändringsprocesserna. Vi på Actea har verktygen för ledningsgrupper som vill komma vidare på bästa sätt.

Transformation är den nya tidens arbetsmodell och ställer krav på arbetsplatser att snabbt ställa om för att möta marknadens ombytliga och föränderliga förutsättningar. Oavsett om det gäller marknadsföring, försäljning eller produktion så ställer kunderna och digitaliseringen helt nya krav på företagen.

Proaktivitet, planering och effektiva arbetsprocesser som minimerar risken för flaskhalsar och onödigt resurskrävande intern byråkrati är viktiga inslag i moderna och framgångsrika organisationer. Den snabba och ombytliga konkurrensen ger med andra ord inget utrymme för låsta rutiner som ställer sig i vägen för optimerade processer.

Men sådan flexibilitet kommer inte av sig självt. Alla moderna företag och verksamheter måste tvärtom arbeta aktivt och engagerat för att hitta fram till produktiva, lönsamma flöden.

INVESTERA I TRANSFORMATIVT LEDARSKAP OCH ORGANISATION

Hur ska man då gå tillväga för att lyckas med detta? I slutändan är det ledningen som är ansvarig för att organisationen klarar av kraven och uppfyller besluten, målen och strategierna. Ledningen ska också sätta fingret på vilken kunskap och kompetens som krävs för att optimera arbetsprocesserna och för att väcka engagemang bland de anställda. Det är där vi på Actea kommer in i bilden.

Vi erbjuder specialiserade konsulter och arbetsmodellen Effekttriangeln som som kan guida er till effektivt, flexibelt, engagerat och transformativt ledarskap för den nya tidens organisation. Tack vare våra ledarskapsprogram blir det lättare för dig att ta täten för teamet och bära med dig rätt organisationskultur. Oavsett om ni verkar inom näringslivet, försvaret eller offentlig sektor.

Läs mer om Actea

STRATEGIER FÖR BÄTTRE TRANSFORMATIVT LEDARSKAP OCH ORGANISATION

Företag och organisationer som kämpar med specifika utmaningar eller problemområden måste först av allt komma fram till exakt var rutinerna brister. När målbilden har formulerats så utrustar vi på Actea dig med rätt ledarskapsutbildning och verktyg för företagets specifika behov. Vi hjälper ledningsgruppen att formulera mål och genomföra investeringar för att det ska vara möjligt att bygga en starkare och mer effektiv organisation. Efter programmets avslutande kommer du och dina chefskollegor ha mer enhetligt synsätt och genomarbetade handlingsplaner att utgå ifrån. Något som i sin tur kommer att resultera i ett tydligare fokus, en mer effektiv samverkan och ökad delaktighet – på företagets alla nivåer.

Ledarskap hänger direkt samman med produktivitet och effektivitet. Hur snabbt ni klarar av att ställa om och och följa kraven på transformation är avgörande för företagets välmående och framgångar. Actea är en ledarskapskonsult som hjälper er till nya vinnande strategier och och till ett målinriktat, inspirerat ledarskap. Kontakta oss för mer information om vårt arbete med ledarskap och organisation i en föränderlig värld.

KONTAKTA OSS

SKICKA ETT MEDDELANDE