UTVECKLANDE LEDARSKAP – KURSER OCH CERTIFIERING

BESKRIVNING: UTVECKLANDE LEDARSKAP KURSER

Den här utbildningen vänder sig till dig som har gått utbildningen Utvecklande Ledarskap (UL). UL är den svenska modellen av transformational leadership, en av världens mest omfattande ledarteorier och är den ledarmodell som har den tydligaste påverkan på ett positivt resultat i organisationen.
Actea är idag Sveriges ledande utbildningsföretag inom Utvecklande Ledarskap och vi har under många år vidareutvecklat konceptet för att säkerställa att ledare i näringsliv och offentlig sektor får de verktyg och de insikter de behöver för att skapa resultat i det vardagliga ledarskapet.
Fördjupningsdagen-Utvecklande Medarbetarskap fokuserar hur medarbetarsamtal kan genomföras utifrån grunderna i UL.

Syftet med kursen Utvecklande medarbetarskap

Syftet med utbildningen är att du ska öka din förmåga att motivera, inspirera, konfrontera och visa personlig omsorg i samtal med dina medarbetare. Under utbildningen kommer du att få ökad förståelse hur ett samtal kan genomföras och vad som är viktigt för att samtalet ska upplevas som utvecklande.

Exempel på delar av innehållet:

  • Förståelse för samtalet
  • Att konfrontera – det svåra samtalet
  • Medarbetarsamtalet
  • Tillämpning av verktyget ”Att leda mig själv och inspirera andra”

Den 360° ledarutvärdering som du genomförde inför UL-utbildningen (ULL) är också i den här utbildningen en viktig del av upplägget. Genom att reflektera över din egen ULL utifrån innehållet i dagen får du en möjlighet att bygga på dina styrkor och stärka din utvecklingspotential.

Vem passar utvecklande medarbetarskap för?

Alla chefer och ledare som redan genomgått utbildningen Utvecklande ledarskap och som nu vill använda sina insikter och omsätta dem under medarbetarsamtal med anställda.

Fördelar med att lära dig mer om medarbetarskap

  • Insikt om hur samtal kan genomföras för att det ska upplevas som utvecklande av medarbetaren.
  • Ett verktyg för medarbetarsamtal som direkt kan omsättas i vardagen.
  • Insikter om sina egna styrkor och utmaningar vad det gäller att möta sina medarbetare.

Upplägg och schema för kursen inom utvecklande medarbetarskap

Utbildningen är en endagsutbildning som startar kl. 09.30 och avslutas kl. 17.00. Den genomförs på konferensanläggningar i Stockholm respektive Göteborg.

Pedagogik som skapar verklig förändring

Kursdagen bygger på korta teoripass varvat med övningar, egen reflektion och gruppdiskussioner. Dina egna erfarenheter och upplevelser är viktiga och du får under dagen möjlighet att utbyta erfarenheter med andra ledare.

Handledare med bredd och spets möjliggör ett utvecklande medarbetarskap

Alla våra handledare har erfarenhet av ett transformellt ledarskap och kommunikation. De har även lång erfarenhet av att utveckla ledare och har ett äkta intresse och stort engagemang.

Hämta produktblad

Actea är idag Sveriges ledande utbildningsföretag vad avser Utvecklande Ledarskap. Vi har vidareutveckla konceptet för att säkerställa att ledarna i näringslivet och offentligt sektor får de verktyg och de insikter som de behöver för att kunna tillgodogöra sig mesta möjliga av UL och dess koncept. Vår UL ger deltagare fler verktyg till det vardagliga ledarskapet.

Anmäl dig här eller fråga om mer information