Title Image

Välkommen till Offentlig Chef

Välkommen till Offentlig Chef

Actea Consulting är partner till 2017 års upplaga av Offentlig Chef, som går av stapeln den 18-19 januari på Uppsala Konsert & Kongress.

Offentlig Chef är mötesplatsen och konferensen för dig som är beslutsfattare och/eller har personalansvar inom det offentliga Sverige. Här utvecklas du inom ditt ledarskap tillsammans med sakkunniga talare, träffar potentiella leverantörer och knyter kontakter med nya och gamla branschkollegor.

Årets tema är: ”Att leda i förändring

Årets program är framtaget i samarbete med Uppsala kommun och ett flertal spännande seminarievärdar. Med anledning av den snabba förändring som sker i samhället och de förväntningar, utmaningar och möjligheter som det offentliga ledarskapet ställs inför, har årets programråd tagit fram ett kvalificerat program med fokus på att leda Förändringsprocesser och att leda i förändring.

Den 19 januari kl 11:30-12:00 är det dags för Acteas programpunkt: ”Effektiv styrning bortom New Public Management”.

Regeringen har nu tagit de första stegen mot att utveckla styrningen i offentlig sektor bort från New Public Management. Det finns mycket stor potential i en förändrad styrning, dagens styrmodell har lett till en ökad administrativ börda och att yrkesprofessionernas roll försvagats. Styningen har bland annat tagit sin utgångspunkt i varuproduktion och ekonomistyrningens fokus på kostnader, snarare än på vad verksamheten ska åstadkomma. Detta har lett oss fel och givit oss dyra verksamheter med dålig kvalitet. Medverkande Håkan Steenberg, Seniorkonsult, Mats Brocker, Strategikonsult med expertis inom ledning & styrning, Actea Consulting

 

 

Plats: Uppsala Konsert & Kongress,  Vaksala torg 1, 753 31 Uppsala. Ingång från Storgatan för registrering.

OBS! Som partner på Offentlig Chef kan vi erbjuda dig som besökare en särskild partnerrabatt!. Gå in på anmälningslänken nedan

så får ni rabatt på 1 200 kronor/person och det erhålls genom att deltagaren anger ”SMART PARTNER” i rutan för eventuell rabattkod, samt

ert företags-/organisationsnamn i rutan för partnerrabatt i anmälningsformuläret på http://www.bwz.se/HEXANOVA/b.aspx?vi=3&vid=301&ucrc=41D07CE9

Programmet 2017: Uppdateras kontinuerligt. http://chef.hexanova.se/wp-content/uploads/sites/12/OC_program_2017.pdf 

Varmt välkommen!

 

 

Vid frågor kontakta:

Jonas Reuterberg, jonas.reuterberg@actea.se, +46 (0)709-50 69 59

Mats Brocker, mats.brocker@actea.se, +46 (0)705-22 27 60