Title Image

Vad gör en verksamhetsutvecklare?

Vad gör en verksamhetsutvecklare?

Nytt år, nya tag och hög tid att börja planera för strategier och processer som kan ta verksamheten i nya riktningar. Men ibland krävs ett utifrånperspektiv för att sätta fingret på intressanta fokusområden. En verksamhetsutvecklare kan hjälpa er på vägen.

Vilka delmål har ni satt upp inför den kommande jobbterminen? Ökad försäljning och produktivitet, effektiviserade processer eller vill ni kanske satsa mer på hållbart ledarskap? Oavsett vad ni strävar efter är det viktigt att först och främst formulera målbilden. Därefter blir det lättare att lägga upp en strategi för hur du ska uppnå era mål och visioner – även i praktiken.

Fast, visst kräver allt detta vissa ansträngningar. Hållbara långsiktiga satsningar bygger på noggrann planering, metodisk implementering och uppföljning. För att arbetet verkligen ska få önskad effekt gäller det med andra ord att göra rätt redan från start och inte stressa förändringsarbetet.

Följande är exempel på viktiga steg i utvecklingsarbetet;

Analys

I den här fasen sätter ni ord på vad förändringsarbetet ska fokusera på. Vissa företag väljer att sätta upp mål som har med försäljning, varumärke och beslut att göra, medan andra snarare fokuserar på att hitta befintliga problemområden och lösningar på dessa. Hur man bäst lägger upp satsningen beror alltså helt på vad man vill förändra.

Under det här inledande skedet är det ofta en bra lösning att ta in en extern konsult som kan bidra med ett viktigt utifrånperspektiv och ser verksamheten med andra ögon.

Genomförande

Efter analysarbetet så har man underlag nog för att ta fram en plan över effektiviserande och lönsamma åtgärder, rutiner och strategier. Vissa företag väljer att formulera en uppdaterad och förbättrad marknadsplan, strategier för förbättrad försäljning eller kommunikation. Investeringar i form av exempelvis olika IT-lösningar eller plattformar är också vanliga när det kommer till organisationsutveckling.

Vad handlar förändringsarbete om, och vad gör en verksamhetsutvecklare?

När det kommer till verksamhetsutveckling så beror åtgärderna helt på ledningens specifika mål. Oavsett behoven så är det dock alltid viktigt att skynda långsamt och lägga en gedigen, genomtänkt grund av analysunderlag. Du som behöver vägledning kan konsultera Actea. Vi erbjuder många typer av tjänster och utbildningar för dig som vill utveckla din organisation.