Vårt arbete gör avgörande skillnad för våra kunder

Under mitten av 90-talet levererades ett dussin bevakningsbåtar till Försvarsmakten. Bevakningsbåtarna är en del av Sveriges försvarslinje ovanför och under havsytan. Mellan åren 2015-2020 genomgick fem stycken av dessa bevakningsbåtar en modernisering där i stort sett samtliga system ombord ersattes, åtminstone delvis, av ny teknik.

Moderniseringsarbetet har genomförts av Swede Ship Marine, tidigare Djupviks varv, som är ett varv beläget i Djupvik på Tjörn. I detta arbete har Actea Consulting varit huvudansvarig för arbetet med ILS. Det innefattar all form av informationslogistik och informationsframtagning för båtarna. Actea har producerat och levererat mycket stora mängder information av olika nivåer av komplexitet och för olika syften för besättningen ombord.

För att Försvarsmakten ska kunna använda båtarna på ett korrekt sätt behöver mängder med information finns tillgänglig. Actea Consulting har lett arbetet med att ta fram denna nödvändiga dokumentation om allt ifrån båtens motorer, radioapparater och sonarer till hur man använder köket, hur vattenreningen fungerar eller hur stridsledningssystemet fungerar. Det är således informationslogistik på många olika nivåer som innefattar många olika typer av användning och underhåll. Vissa delar av båten ska underhållas regelbundet och för det behövs instruktioner och förrådsbeteckningar så att rätt reservdelar beställs i rätt tid.

– Bevakningsbåten har mycket avancerad sonar vilken bland annat används i ubåtsjakt. Båten är 25 meter lång, har en besättning om 8 personer och ingår i Amfibieförbanden. Utöver ubåtsjakt används Bevakningsbåten för patrullering av havsområden, försvar av kustområden samt bevakning av skyddsobjekt. Den kan även genomföra uppgifter som sjötrafikkontroll och sjöräddning, berättar Ola Lindh som är en av de ansvariga konsulterna vid Actea Consulting som arbetat med detta case.

Genom detta arbete har Actea Consulting varit en viktig pusselbit i Försvarsmaktens arbete med att modernisera bevakningsbåtarna. Det är ett arbete med hållbarhet och långsiktig effekt i fokus som kommer att skapa samhällsnytta under lång tid framöver. Är du intresserad av att veta mer om hur vi på Actea Consulting arbetar? Kontakta Niklas Ivarsson, Affärsområdeschef Försvar, 0708-588370, niclas.ivarsson@actea.se

KONSULT | NICLAS IVARSSON | Actea consulting AB

NICLAS IVARSSON

Affärsområdeschef Försvar / Konsult
Läs mer om Actea