Title Image

VD:n som inte ville synas

VD:n som inte ville synas

Vad kännetecknar en bra ledare?

Att kunna inspirera, säger vissa. Att kontrollera, menar andra. Att ha sinne för affärer, kunna se helheter och tänka strategiskt låter som vettiga krav, eller hur? Men enligt forskningen är den i särklass viktigaste påverkansfaktorn något helt annat. Maria Tornberg konsult hos Actea skriver kring ämnet Ledarskap.

Läs Maria Tornbergs krönika >>

Nyfiken på mer inom området Ledarskap?

Kontakta:

Maria Tornberg, Seniorkonsult
070-984 03 84

Mats Brocker, Affärsområdesansvarig
070-522 27 60