Title Image

VERKSAMHETSPLAN – ACTEAS KONSULTER KAN HJÄLPA DIG

Framgångsrika organisationer bygger på analyser, utvärderingar och planering. Ta kontrollen redan idag, investera i en verksamhetsplan som gör det lättare att möta framtida aktiviteter, investeringar och utmaningar på ett lönsamt sätt.

Actea är specialister när det kommer till att ta fram underlag som matchar företags unika förutsättningar och som även tar hänsyn till budget och andra styrdokument. Vi vet värdet av insiktsfull planering och hur det faktiskt är möjligt att bygga långsiktig affärsnytta med hjälp av noggranna förberedelser.

Du som är intresserad av vad en verksamhetsplan innebär, hur den tas fram och vad den kan innebära för ditt bolag hittar mer information här nedanför.

VERKSAMHETSPLAN EXEMPEL / MALL

 

   

  Sidan skyddas av reCAPTCHA.
  Integritetspolicy. Användarvillkor.

  Utveckla verksamhetsplan – så funkar det

  Hur fungerar en verksamhetsplan i praktiken? Till exempel så sätter den ord på viktiga milstolpar och delmål så att det blir lättare för alla inom organisationen att förhålla sig till de förväntade resultaten. Planen fungerar med andra ord som ett verktyg för bättre strategi- och affärsöverblick men hänger också nära samman med organisationsutveckling och budget. Detta eftersom själva genomförandet är beroende av att det finns ett ekonomiskt underlag avsatt för alla moment.

  En realistisk, välplanerad och genomtänkt verksamhet resulterar i effektiva processer där resurserna används på ett bra sätt. Samtidigt är det så att, bara för att att en verksamhetsplan tagits fram så ska arbetet inte låsas vid denna. Förutsättningar och behov kan snabbt förändras och då är det viktigt att även de aktuella styrdokumenten är flexibla nog att möta de nya omständigheterna.

  Vilka resurser som ska användas till vad och på vilka sätt är ett annat exempel på svårhanterliga ämnen som kan komma i vägen för planeringen. Helt enkelt på grund av att olika personer tycker olika i frågan. En extern aktör med god erfarenhet av verksamhets – och affärsplanering kan då vara en genväg till en användbar och relevant planering.

  Läs mer om Actea

  KONTAKTA OSS FÖR HJÄLP MED ER VERKSAMHETSPLAN

  Även om man i ledningsgruppen är väl medveten om vilka mål man vill uppnå under året, och vilka resurser som finns tillgängliga i arbetsprocesserna så är det inte alltid enkelt att formulera detta i en verksamhetsplan. När man befinner sig mitt i verksamheten är det också svårt att få överblick över de olika områdena. En extern aktör ser däremot arbetet från en lite annan vinkel och kan lättare lägga uppe upp en prioriteringsordning som motsvarar de tillgängliga resurserna. Naturligtvis efter att först ha lärt känna er organisation, era mål och rutiner.

  Vi på Actea baserar vårt arbete på noggranna analyser av ert arbete och er verksamhet. Därför kan vi också utlova att de styrdokument och handlingsplaner vi tar fram matchar just era förutsättningar och behov. Vi är övertygade om att kunskap och insikt är avgörande för kvalitativt planeringsarbete och lägger alltid mycket tid och kraft på att lära känna våra kunder.

  Är det så att ni står inför budget- eller organisationsmässiga förändringar så kan vi också hjälpa er att anpassa verksamhetsplanen efter de nya målen eller riktlinjerna. Vi erbjuder även ledningsgruppsutveckling för företag som vill effektivisera genomförandet av förändrings- eller utvecklingsarbeten. Välkommen att kontakta oss för mer information eller om du vill veta mer om våra olika tjänster och kompetensområden.

  I vissa fall kan det vara svårt att utveckla en verksamhetsplan. Till exempel när flera inblandade kommer med åsikter eller när olika fokusområden kolliderar.

   KONTAKTA OSS

   SKICKA ETT MEDDELANDE

    

   Sidan skyddas av reCAPTCHA.
   Integritetspolicy. Användarvillkor.