Title Image

Vi är konsulter som drivs av samhällsnytta

Vi är konsulter som drivs av samhällsnytta

Danmark, Finland, Norge och Sverige började 1996 undersöka möjligheten om en gemensam anskaffning av helikoptrar till respektive lands försvarsmakt. 1999 bedömde man att det fanns möjlighet att lyckas och NSHP (Nordic Standard Helicopter Program) bildades. Hösten 2001 lämnade Danmark samarbetet (man valde AW101 eftersom man hade behov av en större helikopter) medan övriga länder gick vidare med anskaffning av helikoptrar från Nato Helicopter Industries (NHI).

År 2001 beställde Försvarets Materielverk (FMV) 18 helikoptrar av modellen NH90 av NHI. Benämningen inom svenska försvaret är Helikopter 14 eller HKP14. NH90 är unik som det första helikoptersystemet i världen som är byggt i kompositmaterial och med fly by wire, Det senare innebär att pilotens manövrering sker helt utan mekanisk kontakt utan överförs med elektriska signaler. Systemet ska kunna användas i varierande uppdrag både inom och utom landet, över hav och land under såväl vinter som sommar. Helikoptern ändamål är att bland annat genomföra transport av trupp, materiel, frakta hängande last, sjuktransport, sjöräddning, radarspaning, ubåtsjakt. 

KONSULT | PER SELLERT | Actea consulting AB

Per Sellert

HKP14 möjliggör att Försvarsmakten äntligen kan återta sin sjöoperativa förmåga. Detta innebär ett stort lyft för de som arbetar inom den sjöoperativa sektorn med exempelvis ubåtsjakt och radarspaning. Genom dess förmågor kan Försvarsmakten i större utsträckning även bistå samhället med exempelvis skogsbrandsbekämpning, sjöräddning, sjuktransporter och liknande. 

Utvecklingen av det nya helikoptersystemet har tagit längre tid än vad som var planerat initialt. Planen var att HKP14 skulle ha levererats för drygt 10 år sedan, men alla helikoptrar har ännu har inte levererats med sin slutliga konfiguration. Actea Consulting har varit involverade HKP14-projektet sedan år 2003. Initialt med auktorisation och ackreditering och sedan 2007 med att stödja ILS-arbetet med dokumentation, överlämningar till Försvarsmakten, förvaltningsdata, underhållsutrustning samt att bistå med sakkunskap under anskaffnings och vidmakthållandeskedet. En av Acteas uppgifter är att se till de som ska nyttja helikoptrarna har tillgång till rätt godkända data så att luftvärdigheten kan bibehållas, dvs Acteas arbete utgör en del av systemets förmåga att kunna operera.

Vi besitter stor teknisk kompetens och kan stödja FMV genom systemets hela livscykel. Uppgiften kan vara att analyserar dokument som kommer från industrin och omvandlar dem till svensk försvarsstandard, till exempel att förstå, analysera och omarbeta dokument som service bulletiner från industrin till tekniska ordar, att registrera ny materiel i olika system. Arbetet innebär att vi måste ha kunskap om myndighetens förvaltningssystem.  Detta arbete pågår under hela systemets livslängd och kommer därmed att pågå under mycket lång tid framöver, berättar Per Sellert som är en av konsulterna från Actea Consulting som arbetar i detta uppdrag. 

Per Sellert arbetade i 30 år med helikoptrar inom Försvarsmakten innan han anställdes på Actea Consulting år 2008. Det gör att han besitter en ovärderlig kunskap inom de tekniska delarna av projektet och har en bred verksamhetsförståelse. En del av Pers arbete handlar om konfigurationsstyrning av systemet och deltar bland annat i leverenskontroller av nya och modifierade helikoptrar i Tyskland, Finland och Frankrike som är de länder där de svenska helikoptrarna tillverkas. Detta är processer som kräver 3-5 veckors arbete i snitt.  

I och med att det är ett helt nytt helikoptersystem har industrin inte lyckats bygga upp en tillräckligt bra leveranskapacitet på reservdelar eller modifieringsmateriel. Tillverkarna av delarna till HKP14 finns utspridda i Europa och en utmaning är att det tar lång tid att få leveranser från industrin. Mycket arbete och energi krävs för att få fram materiel vid rätt tillfälle. Vi är ett stort stöd för FMV i dessa processer genom den tekniska kompetens som vi besitter på Actea Consulting, berättar Per Sellert. 

Det Per ser som en av de mest positiva delarna av projektet är att Försvarsmakten får en ny helikopter att operera med då det har varit begränsat under åren. På så sätt får de en helt annan förmåga att kunna bidra till samhällsnyttan. Det är ett mångfacetterat arbete där mycket kan hända där många engagerade människor involverade.  

KONSULT | NICLAS IVARSSON | Actea consulting AB

NICLAS IVARSSON

Affärsområdeschef Försvar / Konsult